Seriál o DPH: 2. díl – Základní pojmy spojené s DPH

Daň na výstupu – vybraná daň z prodejů, tedy z výstupů

Daň na vstupu – zaplacená daň za nákupy, neboli za vstupy

Zdaňovací období – určitý časový úsek, za který se vybere daň, konkrétně 1 měsíc

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Daň za zdaňovací období – rozdíl mezi sumou daně na výstupu a odpočtem daně, může to být kladné i záporné číslo

  • kladné číslo = vlastní daň, kterou musíme odvést státu
  • záporné číslo = nadměrný odpočet, u kterého máme nárok na vrácení

Odpočet daně – upravená suma daně na vstupu, je menší nebo rovna souhrnu daně na vstupu, neboť pro uplatnění daně na vstupu platí řada omezujících podmínek

Předmět daně – dodání zboží, poskytování služeb, pořízení zboží z EU, dovoz zboží z třetích zemí

Plnění – souhrnné označení pro předměty daně

Dodání zboží – převod práva nakládat se zbožím jako vlastník

Poskytnutí služeb – ekonomické činnosti, které nejsou dodáním zboží

Ekonomická činnost – soustavná činnost výrobců a obchodníků, osob poskytujících služby, soustavné nezávislé činnosti

Další díly seriálu o DPH:

Seriál o DPH: 1. díl – Co je DPH a jak vypočítat DPH?
Seriál o DPH: 3 díl – Kdo platí DPH?
Seriál o DPH: 4. díl – Jak se vypočítá DPH za zdaňovací období?
Seriál o DPH: 5. díl – DPH při obchodování s EU
Seriál o DPH: 6. díl – DPH při obchodování se třetími zeměmi
Seriál o DPH: 7. díl – Osvobozená plnění DPH
Seriál o DPH: 8. díl – Proč se stát plátcem DPH?

iÚčto je skvělým řešením pro živnostníky a malé firmy. Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení