Seriál o DPH: 1. díl – Co je DPH a jak vypočítat DPH?

DPH, neboli daň z přidané hodnoty, plní roli všeobecné daně ze spotřeby. Je jednou z nejdůležitějších daní. Jak vypočítat DPH?

Zatěžuje především konečné spotřebitele, a to jak občany, tak i stát, organizace jím zřízené a další subjekty neprovádějící ekonomickou činnost. Tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu.

DPH je povinná pro všechny státy Evropské unie.

V ČR rozlišujeme 3 sazby daně, a to:

 • základní – 21 %
 • první sníženou – 15 %
 • druhou sníženou – 10 %

Co je DPH a jak vypočítat DPH?

Abychom mohli stanovit daň, musíme vědět, která sazba se u kterého zboží či služby používá. Obecně se používá základní sazba daně. První snížená sazba náleží přesně stanoveným zdanitelným plněním podle Zákona o DPH. Tím jsou:

 • potraviny a nealkoholické nápoje
 • teplo a chlad
 • dodání stavby pro sociální bydlení
 • zdravotní a sociální péče
 • úklidové práce v domácnostech
 • pozemní, vodní a letecká hromadná pravidelná přeprava cestujících
 • úprava a rozvod vody
 • ubytovací služby
 • sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu
 • kulturní, umělecké a sportovní činnosti, atd.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

 

Do druhé snížené sazby se řadí:

 • tištěné knihy s reklamou pod 50 % plochy a obrázkové knihy pro děti
 • léky, radiofarmaka, očkovací látky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely
 • kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti

 

Postup pro výpočet DPH:

1. Nejprve rozlišíme, o jakou sazbu daně se jedná

2. Poté musíme zjistit, jestli známe cenu včetně DPH či bez ní

 • známe cenu včetně DPH: částku vypočítáme přes koeficient, tj. u 21 % DPH = 21/(100 + 21) = 0,173656, u 15 % DPH = 15/(100 + 15) = 0,130435, u 10 % DPH = 10/(100+10) = 0,09091, následně tímto koeficientem vynásobíme celkovou částku, tedy tu, kterou známe, čímž dostaneme částku DPH, po jejím odečtení od celkové částky získáme částku bez DPH
 • známe cenu bez DPH: tuto částku vynásobíme sazbou DPH a následně ji vydělíme 100, čímž dostaneme částku DPH, po jejím přičtení k nám známé částce bez DPH získáme celkovou částku s DPH

Příklad:

Konečná částka našeho zboží činí 150 Kč a zboží patří do skupiny se základní sazbou daně, tedy 21 %. Tuto konečnou částku proto vynásobíme koeficientem pro 21 %, 150 x 0,173656 = 26,0484, zaokrouhlíme na 26 Kč, což je tedy výše daně. Cenu bez daně pak zjistíme jednoduše, 150 – 26 = 124. 

Obráceně je to jednodušší. Máme zboží, jehož částka činí bez daně 80 Kč. Počítám takto: 80 x 21/100 = 80 x 0,21 = 16,8 Kč, zaokrouhlíme na 17 Kč,  což je naše daň. Celková cena s daní je tedy 80 + 17 = 97 Kč.

Další díly seriálu o DPH

Seriál o DPH: 2. díl – Základní pojmy spojené s DPH
Seriál o DPH: 3 díl – Kdo platí DPH?
Seriál o DPH: 4. díl – Jak se vypočítá DPH za zdaňovací období?
Seriál o DPH: 5. díl – DPH při obchodování s EU
Seriál o DPH: 6. díl – DPH při obchodování se třetími zeměmi
Seriál o DPH: 7. díl – Osvobozená plnění DPH
Seriál o DPH: 8. díl – Proč se stát plátcem DPH?

iÚčto je skvělým řešením pro živnostníky a malé firmy. Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Trápí vás zpracování DPH?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení