Uživatelé využívající pro provoz svého e-shopu Shoptet nyní mohou s našim doplňkem, který je na stránkách Shoptetu, kromě automatického přenosu dokladů také sledovat pohyby skladových zásob, které budou automaticky zaznamenány v iÚčtu.

Všechny funkce ceníku a skladové evidence jsou dostupné také přes naše API. Toto umožní snadné propojení s vaším e-shopem nebo aplikací.