Seriál o DPH: 4. díl – Jak se vypočítá DPH za zdaňovací období?

Nejprve si povíme něco o zdaňovacím období:

Kalendářní měsíc – základní zdaňovací období, náleží všem nově registrovaným plátcům a je jim zachováno až do konce roku následujícího po roce, kdy se registroval

Čtvrtletní zdaňovací období – to si může plátce zvolit, pokud bude mít poté obrat nižší než 10 milionů Kč

Dále také, jakým způsobem budeme o vypočteném DPH informovat správce daně:

Daňové přiznání – podává plátce za každé zdaňovací období do 25. dne následujícího kalendářního měsíce

* Identifikovaná osoba nepodává daňové přiznání za každé zdaňovací období, ale pouze za to, ve kterém jí vznikla povinnost přiznat a odvést daň, také do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy se tato povinnost uskutečnila.

Souhrnné daňové hlášení – podává osoba registrovaná k dani, pokud ve zdaňovacím období dodala zboží nebo poskytla službu do jiného členského státu EU

A ještě, jak správně daň evidovat:

K tomu, abychom mohli vystavit správně daňové přiznání, musíme všechna svá plnění řádně evidovat, a to i ve správném zdaňovacím období.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Daň na výstupu

Uskutečněné zdanitelné plnění:

  • u dodání zboží – v den převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník nebo v den převzetí
  • u služby – v den poskytnutí nebo v den vystavení daňového dokladu

* Dílčí plnění – plnění na základě smlouvy, např. nájemné, které se uskutečňuje podle smlouvy postupně ve sjednaných lhůtách a rozsahu

* Opakované plnění – plnění ve sjednaných lhůtách podle rámcové smlouvy, kde se jedná o plnění zbožím stejného druhu, které je navzájem zastupitelné, nebo službou stejné povahy, např. denní dodávky pečiva, zde je den uskutečněného zdaňovacího období alespoň každý poslední den zdaňovacího období plátce

Každý plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit pro osobu povinnou k dani daňový doklad, a to do 15 dnů od uskutečnění plnění.

Daň na vstupu

Nárok na odpočet máme v den, kdy vlastníme daňový doklad (popř. zjednodušený daňový doklad), který je vystaven plátcem DPH a je řádně zaevidován.

A teď již k výpočtu:

1) Vypočteme daň na výstupu 

a) ze zboží a služeb s 10 % sazbou

     b) ze zboží a služeb s 15 % sazbou

     c) ze zboží a služeb s 21 % sazbou

d) souhrn daně (sečteme výsledky z obou sazeb)

2) Vypočteme daň na vstupu

a) z tržeb s 10 % sazbou

b) z tržeb s 15 % sazbou

c) z tržeb s 21 % sazbou

d) souhrn daně (sečteme výsledky z obou sazeb)

3) Souhrn daně na vstupu odečteme od souhrnu daně na výstupu

  • pokud vyjde kladné číslo = vlastní daňová povinnost, tuto částku jsme povinni odvést správci daně
  • pokud vyjde záporné číslo = nadměrný odpočet, tuto částku mu je povinen správce daně vyplatit do 30 dnů od podání daňového přiznání

 

V dnešní době již k účetnictví používáme řadu účetních programů, které umí nejen samy vypočítat daň z přidané hodnoty, ale přímo také vyplnit daňové přiznání, které si následně můžeme vytisknout či rovnou elektronicky odeslat správci daně. Návod na elektronické podání přiznání k DPH v iÚčtu naleznete zde.

Avšak aby bylo DPH i programem vypočteno správně, je důležité udělat nejprve celkovou kontrolu. Pokud si s ní nevíte rady, shlédněte náš ceník a neváhejte nás kontaktovat.

Další díly seriálu o DPH:

Seriál o DPH: 1. díl – Co je DPH a jak vypočítat DPH?
Seriál o DPH: 2. díl – Základní pojmy spojené s DPH
Seriál o DPH: 3 díl – Kdo platí DPH?
Seriál o DPH: 5. díl – DPH při obchodování s EU
Seriál o DPH: 6. díl – DPH při obchodování se třetími zeměmi
Seriál o DPH: 7. díl – Osvobozená plnění DPH
Seriál o DPH: 8. díl – Proč se stát plátcem DPH?

iÚčto je skvělým řešením pro živnostníky a malé firmy. Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Trápí vás zpracování DPH?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení