Vše, co je potřeba vědět o DPH

Setkáváte se zkratkou DPH a víte, že znamená daň z přidané hodnoty, ale nerozumíte jejímu principu a dalším pojmům spojeným s touto daní? Například nevíte, kdo je osoba identifikovaná k dani, kdy jste povinni stát se plátcem této daně a kdy je to pro Vás výhodné? Přečtěte si dnešní článek a věříme, že Vám usnadní orientaci v této daňové oblasti.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

V daňové struktuře naleznete DPH mezi daněmi nepřímými. To znamená, že suma daně je obsažena v ceně služeb a v ceně za zboží. V konečném řetězci zaplatí DPH konečný spotřebitel. Výrobci a odběratelé DPH nezapočítávají do tržeb ani do nákladů. DPH má svůj vlastní účet a plátci DPH pak vyčíslí sumu DPH při nákupu a prodeji a rozdíl zaplatí nebo vyinkasují od finančního úřadu.

Pokud si chcete ověřit obchodního partnera a zjistit zda-li spadá do podnikatelů platících daň z přidané hodnoty a jestli nespadá do nespolehlivých plátců v České republice. Toto si můžete ověřit v celostátním registru plátců DPH. Tento registr provozuje ministerstvo financí České republiky.

Vyhledávat údaje z registru lze zadáním DIČ maximálně pro 20 daňových subjektů a zadáním výběrového údaje o nespolehlivém plátci.
Daňové identifikační číslo DIČ slouží k jednoznačné identifikaci daňových subjektů v rámci celé republiky.

Pokud neznáte DIČ, můžete využít Administrativní registr ekonomických subjektů /ARES MF k jeho nalezení.

Zákon, který DPH upravuje: zákon č. 235/2004 Sb.

Osoby k dani povinné

Osoby k dani povinné jsou fyzické nebo právnické osoby, které:

 • poskytují služby
 • prodávají výrobky
 • prodávají zboží
 • provozují činnosti nezávislé: vědecké nebo umělecké činnosti, lékaři, učitelé, právníci, architekti, účetní atd.

Osoba povinná k dani může být

a)      Plátce daně – osoba povinná k dani, která má sídlo na území České republiky a jejíž obrat (neboli výnosy za uskutečněná plnění) překročil částku milion korun za období nejbližších 12 předcházejících kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

b)      Osoba identifikovaná k dani – jedná se o právnickou osobu, která nebyla založena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomickou činnost. Nebo to může být osoba povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně, jestliže pořizuje zboží z jiného členského státu a hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 10 000 eur. Registrovat se povinně musí i osoby, které si nechají zaslat zboží podléhající spotřební dani.

c)      Veřejnoprávní subjekt (obce, kraje, stát) – jestliže poskytuje služby vyjmenované v příloze 3 zákona (doprava, dodávky vody nebo tepla).  Pokud tyto veřejnoprávní subjekty překročí obrat milion korun, stanou se plátci DPH. Další podmínky jsou stejné jako u identifikované osoby a to, jestliže si nechají zaslat zboží podléhající spotřební dani, nebo pořídí zboží z Evropské unie za více než 10 000 eur.

 

Shrňme si tedy za jakých okolností se budete registrovat k DPH – při překročení obratu jednoho milionu, jestliže si necháte zaslat zboží podléhající spotřební dani, nakoupíte služby vyjmenované v zákoně ze zahraničí nebo z EU, jestliže se budete chtít registrovat dobrovolně, pokud jste zahraniční osoba.

Daňové doklady

 • faktura
 • zjednodušené daňové doklady (paragony)
 • souhrnné daňové doklady
 • splátkové kalendáře
 • opravné daňové doklady (dobropis, vrubopis).

Kdy vystavit fakturu a kdy paragon? Paragon neboli zjednodušený daňový doklad může být vystaven pouze při prodeji (u příjemce při nákupu) v hotovosti a maximálně do částky 10 tis. Kč (tato částka je včetně daně).

Jaké údaje obsahuje faktura plátce:

 • daňové identifikační číslo plátce
 • název obchodní firmy nebo jméno a příjmení podnikatele
 • sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění
 • DIČ osoby, pro kterou se plnění provádí, jestliže je tato osoba plátcem
 • číslo dokladu
 • předmět plnění
 • datum vystavení faktury
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • cenu za jednotku bez daně
 • základ daně
 • sazbu daně
 • výši daně.

V položkách faktury naleznete opět údaje, které je potřeba si přiblížit.

Daňové identifikační číslo – obdržíte přidělené finančním úřadem.

Sazba daně – existují tři sazby DPH (21%, 15%, 10%). Převážně používanou sazbou je 21%. Snížené sazby se uplatňují u zboží a služeb vyjmenovaných v zákoně.

Základ daně – cena bez DPH. U prodejce zahrnuje tato cena zboží i veškeré náklady spojené s pořízením zboží (clo, náklady na uskladnění, náklady na dopravu).

Od základu daně se dostaneme k výpočtu DPH. Existují dvě varianty výpočtu DPH, se kterými se můžete setkat:

 

1)      Výpočet DPH z uvedeného základu (tedy ceny bez daně)

Jednoduchý vzoreček = daňový základ (částka bez daně) x procentní sazba DPH

Př. Výpočet DPH při prodeji z částky daňového základu 1 000 Kč.

Výpočet: 1 000 x 0,21 = 210 Kč

Cena celkem s DPH: 1 210 Kč

 

2)      Výpočet DPH z ceny uvedené včetně daně

Nejčastěji na paragonu můžeme počítat s uvedením pouze celkové ceny včetně DPH a vyčíslenou příslušnou sazbou DPH. V takových případech pak potřebujeme vypočítat daňový základ a DPH pomocí koeficientu.

 

Koeficient pro sazbu 21%: 0,1736

Koeficient pro sazbu 15%: 0,1304

Př. Jestliže budeme počítat opět s cenou 1 000 Kč, ale tentokrát se bude jednat o cenu včetně daně, pak výpočet provedete následujícím způsobem:

 • vyčíslení 21% DPH: 1 000 x 0,1736 = 173,6 Kč
 • vyčíslení základu: 1 000 – 173,6 = 826,4 Kč

Na faktuře máte daňový základ a daň vyčíslenou. Ale pokud se Vám nechtějí přepočítávat paragony bez vyčíslené daně výše zmíněným postupem s koeficientem, neváhejte použít kalkulačku výpočtu základu daně DPH.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Účtování DPH

Pro účtování o DPH použijete účet 343 ( skupina 34 v účtové třídě 3). Na tento účet se zaznamenávají jak závazky, tak pohledávky.

Strana MD: účtování DPH při nákupech zboží nebo služeb = daň na vstupu, kterou si podnikatel odečítá od daňové povinnosti.

Strana MD = daňová pohledávka

 

Strana D: účtování DPH při prodeji výrobků a služeb = daň na výstupu, neboli daňová povinnost.

Strana D = daňový závazek

Výsledek zjištěný při vyplněném daňovém přiznání:

Skutečná daňová povinnost: Daňový závazek je vyšší než daňová pohledávka.

Nadměrný odpočet: Daňová pohledávka je vyšší než daňový závazek.

Příklad:

Účetní případ Částka Kontace
FAP1 – daňový základ pořízeného materiálu 1 000 Kč 111321
FAP1 – DPH 21%    210 Kč 343321
Příjemka – materiál na sklad 1 000 Kč 112111
VBÚ – úhrada FAP1 1  210 Kč 321221

A v úplném konci se zmíníme i o variantě neplátce DPH. Neplátci DPH nevedou účet 343. Nemají nárok na odpočet a DPH vstupuje do pořizovací ceny majetku, v případě služeb se účtuje do nákladů. Jimi vytvořené výrobky a služby se pro odběratele, kteří jsou plátci daně, stávají dražšími (tito odběratelé si nemohou uplatnit odpočet na vstupu). Neplátci DPH nesmí na fakturu rozepisovat nic o sazbách ani vyčíslení základu daně a daně.

Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net

Autor: Ing. Marie Bohdalová

Všechny díly našeho seriálu o DPH

Seriál o DPH: 1. díl – Co je DPH a jak vypočítat DPH?
Seriál o DPH: 2. díl – Základní pojmy spojené s DPH
Seriál o DPH: 3 díl – Kdo platí DPH?
Seriál o DPH: 4. díl – Jak se vypočítá DPH za zdaňovací období?
Seriál o DPH: 5. díl – DPH při obchodování s EU
Seriál o DPH: 6. díl – DPH při obchodování se třetími zeměmi
Seriál o DPH: 7. díl – Osvobozená plnění DPH
Seriál o DPH: 8. díl – Proč se stát plátcem DPH?
Seriál o DPH: 9. díl – Účtování DPH ze třetích zemí

Trápí vás zpracování DPH?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení