Seriál o DPH: 3 díl – Kdo platí DPH?

Existuje mnoho osob, které jsou s daní z přidané hodnoty nějakým způsobem spojené.

Rozlišení je následující:

  1. osoba nepovinná k dani – to jsme vlastně my všichni, kteří si pouze zajdeme nakoupit například jídlo do supermarketu, protože zakoupené zboží podléhá DPH, málokdo z nás si ale uvědomuje, že určitou částku zaplatil i do státní kasičky, protože částka DPH je již zahrnuta v ceně
  2. osoba povinná k dani – každá osoba vykonávající ekonomickou činnost, ta se dále rozděluje na:
  • neplátce – nemá povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných plnění a zároveň nemá nárok na odpočet, musí mít obrat menší než 1 milion Kč za 12 posledních po sobě jdoucích kalendářních měsíců
  • osoba registrovaná k daniplátce, ten má povinnost odvádět daň ze všech zdanitelných plnění a má nárok na odpočet, nebo identifikovaná osoba, ta má povinnost odvést daň z uskutečněných plnění mezi státy EU a nemá nárok na odpočet

Registrace k dani

Osoba povinná k dani, která překročí registrační limit, tj. 1 milion Kč obratu za 12 posledních po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je povinna se registrovat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém obrat překročila.

Identifikovaná osoba je povinna se registrovat v den uskutečnění plnění, ze kterého musí přiznat a uhradit daň, a do 15 dnů je povinna podat přihlášku k registraci.

Plátce daně se musí registrovat u svého finančního úřadu, který mu přidělí DIČ (daňové identifikační číslo), a následně mu je povinen odvádět daň z přidané hodnoty ze všech svých zdanitelných plnění.

Zrušení registrace

Plátce může za stanovených podmínek a na základě vlastní žádosti požádat o zrušení registrace nebo mu ji může z úřední moci zrušit správce daně pokud:

  • plátce neuskutečnil po dobu 12 měsíců bez udání důvodu plnění,
  • přestal být osobou povinnou k dani (už například neuskutečňuje ekonomické činnosti),
  • uskutečňuje pouze osvobozená plnění a to ta bez nároku na odpočet.

Zrušení registrace identifikované osoby
Pokud identifikovaná osoba během dvou kalendářních let nepřekročila hodnotu za pořízené zboží částku 326 000 Kč, může požádat po uplynutí dvou let o zrušení registrace.

Základní pojmy spojené s DPH

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku