Termín podání Kontrolního hlášení DPH a Přiznání k DPH

Víte kdy je termín podání Kontrolního hlášení DPH a Přiznání k DPH a že jsou Exporty pro elektronická podání v systému iÚčto k dispozici?

Co je to Kontrolní hlášení DPH?

Kontrolní hlášení DPH je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH a podává se pouze elektronickou formou.

Kdo a kdy se přehledy podávají?

Plátce, který je právnickou osobou, podává Kontrolní hlášení DPH a Přiznání k DPH vždy za kalendářní měsíc do 25. dne po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na své zdaňovací období. Fyzická osoba podává kontrolní hlášení DPH ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně či čtvrtletně) do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

iÚčto vám připomene termín podání Kontrolního hlášení DPH a Přiznání k DPH.

Elektronické přiznání k DPH

Plátci jsou s účinností od 1. 1. 2014 povinni (podle § 101a ZDPH) podávat přiznání pouze elektronicky. Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh.

Kde je v iÚčtu najdete?

Kontrolní hlášení DPH i podklady pro Přiznání k DPH se v iÚčtu nachází v sekci Reporty. Po jejich výpočtu si můžete zobrazit a vytisknout formulář ve formátu PDF a vygenerovat XML soubor pro EPO (elektronické podání) Kontrolního hlášení DPH a Přiznání k DPH.

XML reporty pro EPO jsou k dispozici od tarifu POKROČILÝ. Důvody proč si vybrat vyšší tarif >>

Jak zkontrolovat vygenerovaný soubor?

Kompletnost a správnost vygenerovaného XML souboru EPO Kontrolního hlášení DPH a Přiznání k DPH si můžete ověřit jeho načtením na Daňovém portálu Finanční správy České republiky. Po jeho načtení proběhne automaticky online validace s případným výpisem jednotlivých chyb.

Export a podání pro státní správu (EPO)

Takto vygenerovaný soubor EPO – tak v požadovaném formátu snadno odešlete prostřednictvím daňového portálu finanční správy a nebo pomocí datové schránky a nemusíte tak potřebné údaje pracně vyplňovat do elektronického formuláře. Od tarifu Pokročilý iÚčto umí vygenerovat několik typů elektronických podání – Přiznání k dani z přidané hodnotyKontrolní hlášeníSouhrnné hlášení a OSS.

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši e-mailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčeni, podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení