Přehled pro Souhrnné hlášení DPH

Kromě povinnosti podat přiznání k DPH mají plátci DPH, kteří poskytují vybrané služby, nebo dodávají zboží do jiného státu EU povinnost podat také souhrnné hlášení. které slouží členským státům EU ke kontrole, zda bylo v rámci unie zdaněno poskytnuté plnění.

Souhrnné hlášení podáváte v případě že jste plátce DPH, který:

  • dodává zboží do jiného členského státu osobě, která je registrována k dani
  • přemisťuje obchodní majetek do jiného státu EU
  • poskytujete služby s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k dani
Musí ho podat také identifikované osoby, které poskytují své služby s místem plnění v jiném členském státě.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Kdy podat souhrnné hlášení?

Obecně platí, že se podává za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Pokud osobě registrované k dani v jiném státě EU poskytujete pouze služby, podáváte ho současně i s daňovým přiznáním. V případě, že jste čtvrtletním plátcem, vzniká vám povinnost podat souhrnné hlášení za každý měsíc, ve kterém jste dodali zboží osobě registrované k dani v jiném státě EU, tedy kdy vám plnění vzniklo.

Jak podat souhrnné hlášení?

Podává pouze elektronickou cestou přes datovou schránku, nebo přes portál finanční správy. Údaje uvedené v souhrnném hlášení později vyplníte i do přiznání k DPH.

Vyplnění souhrnného hlášení

Souhrnné hlášení se skládá ze 3 oddílů:

  • Oddíl A  – slouží k identifikaci plátce a období, za které hlášení je hlášení podávané.
  • Oddíl B – slouží k vyplnění hodnot DPH.
  • Oddíl C – slouží k identifikaci oprávněné osoby.

Další údaje:

V souhrnném hlášení je mimo jiné nutné vyplnit kód podle plnění, které přiznáváte:

  • 0 –  pokud dodáváte zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě
  • 1 – pokud přemisťujete obchodní majetek do jiného členského státu
  • 2 – pokud dodáváte zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba)
  • 3 – pokud poskytujete služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH, pokud je příjemce služby povinen přiznat a zaplatit daň

V případě, kdy zjistíte, že jste do hlášení zadali chybné údaje, vzniká vám povinnost podat následné souhrnné hlášení a to nejpozději do 15ti dnů od data zjištění chyby.

Souhrnné hlášení naleznete v iÚčtu v sekci Reporty.

souhrnné hlášení

Nevíte si s ním rady?

Naše společnost nabízí pro uživatele on-line účetnictví iÚčto také účetní služby a to včetně zpracování daňových přiznání, nebo souhrnného hlášení. Kompletní ceník námi nabízených služeb naleznete zde.

Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku.