Návod na výpočet mzdy

V roce 2024 přišla řada změn, které se promítnou do výpočtu čisté mzdy.

Výpočet čisté mzdy vychází z hrubé mzdy (jedná se z pravidla o základní mzdu uvedenou v pracovní smlouvě + příplatky, prémie, odměny, osobní ohodnocení, náhrady mzdy). Z tohoto základu daně, který je nutno zaokrouhlit na celé koruny nahoru, se vypočte 15% daň z příjmu. Výsledná částka je měsíční záloha na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením slev na dani.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Od této zálohy na daň z příjmu lze odečíst slevy na dani, které může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru mající podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, např.: slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč/měsíc, slevu pro invalidní důchod I. a II. Stupně ve výši 210 Kč/měsíc, slevu pro invalidní důchod III. Stupně ve výši 420 Kč/měsíc nebo také daňové zvýhodnění na děti podle počtu nezaopatřených (studujících) dětí, a další. Po uplatnění jakékoliv slevy nebo bonusu je záloha na daň nižší. Samozřejmě je nutno splnit několik podmínek, které každá sleva má (tyto náležitosti zajišťuje od zaměstnance zaměstnavatel).

Z hrubé mzdy se počítají také odvody na sociální a zdravotní pojištění, které musí každý měsíc odvádět zaměstnanec i zaměstnavatel.

V případě zaměstnance se v roce 2024 jedná o 11,6 % z hrubé mzdy (6,5 % za sociální pojištění, 0,6 % nemocenské pojištění a 4,5 % za zdravotní pojištění). 

Pojistné placené zaměstnavatelem činí 24,8 % u sociálního pojištění (21,5 % na důchodové pojištění, 2,1 % na nemocenské a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) a 9 % u zdravotního pojištění. 

Jednoduše lze říci, že čistá mzda = hrubá mzda – záloha na daň z příjmu po odečtení slev – sociální a zdravotní pojištění placené pouze zaměstnancem. 

Pokud by byla na plat zaměstnance uvalena exekuce, ještě se poníží o příslušnou částku až do hranice nezabavitelného minima.

Názorný příklad

Paní Účtová pobírá hrubou mzdu ve výši 40 000 Kč, uplatňuje pouze slevu na poplatníka, jaké budou její odvody a čistá mzda?

Základ daně (hrubá mzda): 40 000 Kč
Pojistné zaměstnanec: -4 640 Kč
Z toho sociální -2 840 Kč
Z toho zdravotní -1 800 Kč
Vypočítaná daň: -6 000 Kč
Daňová sleva (poplatník) 2 570 Kč
Záloha na daň po uplatnění slev: -3 430 Kč

  • Hrubá mzda: 40 000 Kč
  • Pojistné: – 4 640 Kč
  • Záloha na daň po uplatnění slev: -3 430 Kč
  • Čistá mzda: 31 930 Kč

Pojistné zaměstnavatel -13 520 Kč
Z toho sociální -9 920 Kč
Z toho zdravotní -3 600 Kč

Zajímá Vás zaúčtování mezd v iÚčtu? Čtěte zde podrobný návod

Trápí vás zpracování mezd?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení