Daň z příjmů fyzických osob

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou všechny fyzické osoby, které dále dělíme na:

 • daňové rezidenty – fyzická osoba, která má na území ČR bydliště, nebo osoba, která zde v průběhu kalendářního roku pobývá alespoň 183 dní
 • daňové nerezidenty

 

Zdaňovací období – 1 rok

Předmět daně – veškeré příjmy fyzických osob, jak peněžní, tak i nepeněžní

Více než 60 druhů příjmů je od daně osvobozeno, například:

 • bezúplatné příjmy – nabytí majetku dědictvím
 • důchody – pouze však do výše 306 000 Kč za zdaňovací období
 • některé příjmy z prodeje majetku – věci, které nebyli vložené do obchodního majetku, či věci, které vyhovují časovému testu
 • náhrady škody

 

Vysvětlení některých pojmů:

Příjem ze závislé činnosti = plnění ve formě příjmů ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obchodního poměru, v nichž je poplatník povinen dbát příkazů plátce příjmu

Příjem ze samostatné činnosti = příjmy plynoucí z činnosti poplatníka

Příjem z kapitálového majetku = příjmy z držby finančního majetku

Příjem z nájmu = příjmy z nájmu nemovitých věcí a z pravidelného nájmu movitých věcí

Ostatní příjem = příležitostné příjmy a vše, co není uvedeno výše < 30 000 – nedaní se

 

Základ daně se dělí na dílčí základy daně, zde jsou jejich výpočty:

 • příjmy ze závislé činnosti + pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem = dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti
 • příjmy ze samostatné činnosti – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo paušál (uvedeno níže) = dílčí základ daně příjmů ze samostatné činnosti 
 • příjmy z kapitálového majetku = dílčí základ daně příjmů z kapitálového majetku
 • příjmy z nájmu – výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů  nebo 30 % z příjmů = dílčí základ daně příjmů z nájmu
 • ostatní příjmy (> 30 000) – výdaje na dosažení příjmu = dílčí základ daně ostatní příjmy

 

U příjmů ze samostatné činnosti prokazujeme výdaje buď daňovými náklady, nebo paušálně – dělení příjmu dle předmětu podnikání:

 • příjmy ze zemědělské výroby – 80 % z příjmů
 • příjmy z řemeslných činností – 80 % z příjmů
 • příjmy z ostatních živností – 60 % z příjmů
 • příjmy z jiného podnikání a z nezávislého podnikání – 40 % z příjmů
 • příjmy z převodu a využití práv – 40 % z příjmů
 • příjmy z nájmu majetku vloženého do obch. majetku – 30 % z příjmů

 

 Výpočet daně z příjmů

1) vypočteme všechny dílčí základy daně

2) sečteme všechny dílčí základy daně, dostaneme základ daně

3) od základu daně odečteme penzijní připojištění, životní pojištění, dary, bezplatné darování krve

4) zaokrouhlíme na celé stokoruny dolů

5) vypočteme daň = základ daně x 15 %

6) od daně odečteme slevu na poplatníka, slevu na manželku (pokud měla příjmy < 68 000), vyjde nám buď stále kladná částka (daň) nebo částka záporná, tu ale vunulujeme

7) dále odečteme slevu na děti – pokud se dostaneme do mínusu = daňový bonus (o ten můžeme žádat finanční úřad, ale pouze tehdy, pokud neuplatňujeme paušální výdaje)

8) nakonec odečteme zálohy na daň zaplacené v průběhu roku

9) vyjde-li kladná hodnota = vlastní daňová povinnost; záporná hodnota = nárok na vrácení přeplatku

 VYJÍMKA:

Pokud uplatňujeme výdaje paušálem, musíme otestovat, jestli máme nárok na slevu na manželku, a to takto:

1) sečteme dílčí základy daně, u kterých uplatňujeme paušální výdaje

2) tuto hodnotu vydělíme celkovým základem daně

3) pokud vyjde více jak 50 %, nemůžeme uplatnit slevu na manželku, protože na základ daně připadá více jak 50 % dílčích základů daně, u kterých uplatňujeme paušální výdaje

Trápí vás zpracování daně z příjmu?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.