Online účetnictví pro malé a střední firmy

Vedení vašeho účetnictví už nemůže být jednoduší, je tu online účetnictví iÚčto.

Vlastnosti chytrého online účetnictví iÚčto.cz

 • Opravdové účetnictví pro neúčetní
 • Profesionální reporty
 • Bez limitů
 • Přehledné fakturování
 • Rychlý online přístup  kdykoliv a odkudkoliv
 • Pro všechny. Pro Windows. Pro Mac OS. Pro Linux.

účetní

S iÚčtem může účtovat každý!

 • Jste profesionální účetní, živnostník nebo firma? Pak jste tu správně, protože chytré online účetnictví iÚčto padne všem!
 • Už žádné drahé licence a instalace, my účtujeme v cloudu a vy tak máte přístup ke svému účetnictví odkudkoliv.
 • Připravili jsme pro vás srozumitelné a přehledné plnohodnotné účetnictví online, které si poradí se všemi operačními systémy. Jediné co potřebujete je počítač, tablet či mobilní telefon s přístupem na internet a můžete začít účtovat.
 • Není to skvělé? My si myslíme, že rozhodně ano!
 • A to nejlepší? Online účetnictví iÚčto můžete vyzkoušet zdarma, stačí se registrovat a můžete se do toho pustit.
 • Podívejte se na funkce iÚčta  a přesvědčte se sami, co všechno zvládá!

 

Více o účetnictví a iÚčtu

Účetnictví, dříve nazývané podvojné účetnictví, poskytuje komplexní pohled na hospodaření firmy a řídí se zákonem o účetnictví. Jeho cílem je zachytit veškeré informace o hospodářské činnosti firmy a rozdílem mezi výnosy a náklady zjistit hospodářský výsledek, který slouží jako základ daně. Účetnictví vedou právnické osoby a také fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou.

 • Kdy se stanu účetní jednotkou?

Účetní jednotkou se stanete, pokud váš obrat za loňský rok přesáhl 25 milionů, jste zapsaný/á v obchodním rejstříku, jste účastníkem sdružení či vám povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní předpis (například pokud jste zemědělec), v těchto případech musíte vést účetnictví. Účetní jednotkou jsou i právnické osoby.

 • Můžu se stát účetní jednotkou dobrovolně?

Pokud se rozhodnete, že chcete z daňové evidence přejít na vedení účetnictví, můžete tak učinit k prvnímu dni následujícího kalendářního roku.

 • Jaké informace mohu z vedení účetnictví získat?

Cílem účetnictví by nemělo být pouhé sestavení daňového přiznání na konci roku. Z účetnictví mohou informace čerpat i například obchodní partneři, banky či zaměstnanci. Při průběžném vedení účetnictví mohou velice podstatné informace získávat i majitelé. Účetnictví totiž zachycuje stav a pohyb majetku a závazků a rovněž může sloužit jako podklad pro výpočet hospodářského výsledku, tedy zisku nebo ztráty.

 • Podle čeho se účetnictví řídí?

Základním právním předpisem, který upravuje celou oblast účetnictví, je zákon o účetnictví. V zákoně najdeme definici účetní jednotky, co je předmětem účetnictví, stanovuje povinnosti při vedení účetnictví, definuje účetní knihy a doklady a říká, kdo je účetní jednotkou. Existují pak i jiné právní předpisy, které musíme respektovat. Jde zejména o vyhlášku, která například stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní výkazy jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow či přílohu.

 • A co je vlastně online účetnictví?

Pod pojmem online účetnictví nehledejme žádné záludnosti. Právě naopak. Účetnictví online oproti zastaralým a drahým „klasickým“ účetním softwarům poskytuje špičkové služby. Ve finančních přehledech online účetnictví iÚčto najdete vše podstatné na jednom místě. V jednom zobrazení máte aktuální přehled o stavu peněžních prostředků na účtech i pokladnách, výši pohledávek i závazků včetně členění po splatnosti a před splatností. Dva grafy – cash flow a přehled výdajů vám dají jednoznačné informace. Ihned budete vědět, jak si vaše firma stojí. V reportech získáte všechny důležité informace a účetní sestavy jako rozvahu, výsledovku či podklady pro DPH neboli daň z přidané hodnoty. O těchto účetních výkazech se můžete více dočíst i na našem blogu.

 • Jaké jsou výhody účetnictví online?

online účetnictvím iÚčto můžete pracovat, kdekoliv chcete. Stačí vám jen počítač, tablet nebo mobilní telefon a připojení k internetu. iÚčto můžete používat ve všech běžných internetových prohlížečích a to bez ohledu na to, jaký máte operační systém – Windows, Mac OSX, Linux, iOS nebo Android. Do svého počítače totiž nepotřebujete vůbec nic instalovat, k vašim datům se tak dostanete kdykoliv to budete potřebovat. Stačí vám jen znát svůj e-mail a heslo.

 • A kolik mě to bude stát?

iÚčto je po registraci během zkušebního období zdarma. Během zkušebního období jsou k dispozici veškeré dostupné funkce, abyste si vše mohli bez omezení vyzkoušet. Po uplynutí tohoto období vás aplikace vyzve k přechodu na placený tarif. Přehled tarifů včetně jejich porovnání naleznete v našem ceníku.

Funkce účetnictví

 • Předkontace
 • Saldo
 • Účtová osnova
 • Účetní deník
 • Interní doklady
 • Banka, pokladna
 • Kontrola úhrad
 • Účetní tiskové sestavy
 • Závěrkové operace
 • Účetní výkazy
 • Číselné řady a seznamy

[cta text=“Máte otázky? Jsme zde pro vás“ text_button=“Mám otázku“ odkaz_button=“/kontakt/“]

Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyplňte krátký dotazník a vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení