Druhy účetních dokladů

Účetní doklad je originální písemnost, která potvrzuje uskutečnění hospodářské nebo účetní operace. Podstatou účetního dokladu je jednoznačná identifikace účetních případů. Na základě účetního dokladu se provede zaúčtování účetního případu do účetních knih.

Jaké jsou tedy druhy účetních dokladů?

Účetní doklady můžeme dělit podle druhů, podle obsahu anebo podle počtu dokumentovaných účetních případů. Níže si představíme nejdůležitější účetní doklady.

Faktura

Faktura je doklad, který kupujícímu říká komu má za co a jakým způsobem zaplatit. Je to účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Pojem faktura není definován v žádném právním předpisu, a proto není toto označení povinné, ale  v praxi se běžně pojem faktura používá. K faktuře se běžně dokládají přílohy, jako je např. dodací list, výdejka a podobně.

Faktury lze členit na:

  • vydané (vystavené)
  •  přijaté

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Pokladní doklady

Pokladní doklady se používají u plateb za hotové. Vypisujeme je dvakrát – originál předáváme zákazníkovi a kopii si ponecháváme. Lze je dělit na:

  • příjmové – na jejichž základě se účtují příjmy v hotovosti
  • výdajové – na jejichž základě se účtují výdaje v hotovosti

Bankovní výpis

Bankovní výpis je záznam všech transakcí, které pro nás banka uskutečnila na našem účtu (výběr hotovosti, trvalé příkazy, platby přes internet,…) a zároveň nás informuje o platbách provedené v prospěch našeho účtu. Bankovní výpis nás tedy informuje o všem, co se přesně dělo na našem účtu, a tím nám umožňuje přesnou kontrolu nad bankovními transakcemi.

Vnitřní účetní doklady (interní doklady)

Vnitřní účetní doklady nebo tzv. obecné nebo interní doklady, slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř firmy. Mezi nejčastěji používané řadíme:

  • příjemka – vystavíme při příjmů materiálu, zboží na sklad
  • výdejka – vystavíme ji při výdeji zboží nebo materiálu ze skladu
  • výplatní listina – slouží pro zaúčtování mezd zaměstnanců

 

Účetní doklady můžeme členit podle obsahu ještě na externí (vnější) – zachycují případy vznikající ve styku s ostatními účetními jednotkami, jako jsou dodavatelské a odběratelské firmy, banky, pojišťovny a podobně nebo interní (vnitřní), které zachycují účetní případy, které se uskutečnily pouze uvnitř  firmy.

Podle počtu dokumentovaných účetních případů můžeme rozlišovat na jednotlivé, ty dokumentují jen jeden účetní případ, jako např. faktura za jedno telefonní číslo za jeden měsíc od jedné společnosti nebo sběrné. Na sběrných dokladech kumulujeme účetní případy, které jsou stejného typu za určité období.

Potřebujete s něčím pomoci nebo poradit?

Víme, že pro mnohé z vás je hlavním úskalím podnikání následné vedení účetnictví, proto také nabízíme vytvoření metodiky účtování pro jednotlivé firmy, kontrolu vedení účetnictví a přípravu dokumentů pro státní správu a také možnost kompletního vedení účetnictví z naší strany. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyplňte krátký dotazník a rádi vám vypracujeme individuální nezávaznou nabídku.

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení