Účetní doklad – co musí obsahovat?

Účetní doklad je účetní záznam, kterým účetní jednotka prokazuje skutečnosti na něm uvedené. Na základě účetního dokladu provede účetní jednotka zaúčtování účetního případu do účetních knih. Tj. například na základě účetního dokladu faktury se provede zaúčtování o nákupu zboží.

Účetní doklady se musí vyhotovit bez zbytečného odkladu, tj. ihned po zjištění skutečností, které se jimi ověřují. Zákon o účetnictví nijak nelimituje vystavení účetního dokladu, ale většina účetních dokladů je i dokladem daňovým, a proto musíme respektovat zákon o DPH, který říká, že daňový doklad musí být vystaven nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, popř. ode dne přijetí platby (zálohy).

Na účetních dokladech nesmí chybět následující informace:

Jak označit účetní doklad

Veškeré doklady musí být označeny způsobem, aby byla zabezpečena vazba mezi doklady a zápisy v účetních knihách. Doklady je možné označit dvojím způsobem, a to v jedné číselné řadě nebo v několika číselných řadách.

Popis obsahu účetního případu

Např. nákup materiálu, poskytnutí poradenských služeb, …

Označení účastníků účetního případu

U právnické osoby je to obchodní jméno a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku a u fyzické osoby je to jméno a místo podnikání dle živnostenského listu

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Peněžní částka na účetním dokladu

Na dokladu musí být uvedena peněžní částka, anebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství

Okamžik vyhotovení účetního dokladu

Zpravidla se jedná o datum, kdy je účetní doklad fyzicky vytvořen. Tento okamžik může být shodný s okamžikem uskutečnění účetního případu.

Okamžik uskutečnění účetního případu

Je definován  jako den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, zjištění manka či přebytku a podobně.

Jaké podpisy musí účetní doklad obsahovat?

Jedná se o podpis osoby, která je odpovědná za účetní případ a osoby, která je odpovědná za zaúčtování účetního případ.

 

Daňový doklad Faktura iÚčto

 

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení