Co je to Cash flow?

Výraz cash flow znamená tok hotovosti peněz a je pro podnikání víceméně nezbytný pro přehled o peněžních tocích. Představuje totiž rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a pro podnikatele je důležité mít přehled o jejich stavu. Právě pomocí cash flow získá podnikatel informaci o tom, kolik peněz bylo skutečně „vyprodukováno“ a jakým způsobem byly využity. Získané poznatky z výkazu cash flow jsou důležité nejen pro vlastníka firmy, ale i pro případné investory nebo věřitele.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Cash flow je výkaz o peněžních tocích za určité období.

Jak již bylo naznačeno, tok hotovosti peněz sleduje příjmy a výdaje tak, jak z podniku odcházejí a přicházejí.

  • Příjmy jsou myšleny volné prostředky k dispozici.
  • Na stranu příjmů není možné zaznamenávat příjem v den fakturace, ale v den, kdy finance dorazily na účet.
  • K výdajům se připisují veškeré náklady, které jsou zaplaceny, ale rozhodující je ten okamžik, kdy peníze opouští váš podnikový účet nebo pokladnu. Nelze sem zapisovat dluhy, ale jen opravdu zaplacené položky.

Samotný výkaz cash flow je sestavován ve třech souvislých strukturách:

1) Provozní činnosti

  • patří do ní všechny peněžní toky, které vyplývají z hlavní podnikové činnosti.

2) Investičních činností

  • jsou druhou úrovní výkazu cash flow, počítáme nákup (pořízení) a prodej hmotného a nehmotného majetku, dále poskytování dlouhodobých půjček a přijímání jejich splátek.

3) Finanční činnost

  • zahrnují finanční toky ovlivňující velikost jmění jednotky, přijaté půjčky nebo úvěry zabezpečující navýšení vlastního kapitálu.
  • Když se sečtou všechny tři oblasti (provozní, investiční a finanční činnosti), tak je vypočítán celkový čistý finanční tok. Správný výsledek se musí rovnat stavu peněžních prostředků hotovosti v pokladnách a na bankovních účtech.
  • Pro malé firmy a podnikatele (účetní jednotky) je tok hotovosti velmi důležitý, protože poukazuje na úspěšnost podniku. Navíc se jedná o peníze, které se nacházejí uvnitř společnosti, jde jen o to je najít a co nejefektivněji s nimi nakládat.

podrobně se problematice cash flow věnujeme v našem blogovém článku.

 

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení