Daňový doklad k přijaté platbě

Blíží se léto, ale paragrafy se nám mění rychleji než roční období. Podívejme se tedy na největší změny, které nás potkaly v souvislosti s daňovými doklady. Od 1. ledna letošního roku vstoupila v platnost novely zákona o dani z přidané hodnoty, jejíž součástí je i úprava náležitostí, které musí každý daňový doklad splňovat. Jedná se například o povinnost evidovat veškerá DIČ čísla dodavatelů zboží; tj. zakomponovat je do struktury daňových dokladů a taktéž není možné na daňových dokladech provádět jakékoliv změny.

Jak má tedy daňový doklad vypadat? Podívejme se na dva nejčastěji užívané typy. Zjednodušený a běžný daňový doklad.


Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad lze použít na veškeré úhrady, které nepřesáhly částku 10 000 korun. Od 1. ledna 2013 se vztahuje jak na platby bezhotovostní, plánovací a splátkové kalendáře, souhrnný daňový doklad a doklad o použití. Není však možné jej aplikovat na tabákové výrobky. Nově také zjednodušený daňový doklad vystavujeme z vlastního rozhodnutí, nikoliv z rozhodnutí odběratele.

Co nesmí chybět:

 • plné jméno/název firmy
 • sídlo/místo podnikání
 • DIČ
 • evidenční číslo dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • datum vystavení
 • datum uskutečnění plnění/datum přijetí úplaty
 • celková cena (včetně DPH)
 • údaj o sazbě DPH – snížená/základní/osvobozené

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?


Běžný daňový doklad

Běžný daňový doklad je vlastně pouze rozšířenou verzí zjednodušeného daňového dokladu.  Na rozdíl od něj je však nutné ho použít vždy pro částky od 10 000 korun výše. Běžný daňový doklad také obsahuje nacionále obou zúčastněných stran. Krom bodů, které jsou vypsány výše, bude vyžadovat nějaké navíc. A to jsou:

 • plné jméno osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění
 • sídlo/místo podnikání kupujícího
 • pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem – její DIČ
 • vyčíslený základ DPH
 • informace o sazbě DPH – snížená/základní/osvobozená
 • výše DPH zaokrouhlená na celé Koruny nebo Haléře
 • cenu bez DPH
 • případné dodatkové slevy

Buďte při přípravě daňového dokladu bedliví a vše si pořádně překontrolujte. Za případné chyby ručíte vy, jakožto osoba, která doklad vystavila!


Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad slouží, jak již název napovídá, k upozornění na rozdíly mezi novou verzí dokumentu a tou předchozí, ve které se vyskytly chybné informace. Není nutné uvádět odkazy na tyto předchozí verze dokumentů. Tento opravný doklad musí být dodavatelem vystaven nejpozději do 15 dnů od zjištění této mystifikace a musí obsahovat:

 • veškeré informace, které obsahoval předešlý dokument; včetně čísla evidence
 • důvod opravy
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní
 • rozdíl mezi opravenou a původní částkou

Víte co nesmí chybět na dokladu? Vše důležité si můžete přečíst zde a jaké jsou povinné údaje na faktuře vydané.

 

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Trápí vás zpracování daní?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.