Faktury vydané – Co všechno musí obsahovat?

Veškeré informace o online fakturaci v iÚčtu najdete zde. Podívejte se, jaké funkce vám usnadní vaše podnikání.

Každá faktura musí obsahovat informace (náležitosti faktury), které stanovuje Občanský zákoník pro obchodní listiny, tzv. povinné údaje na faktuře . Vedete-li účetnictví, vaše faktury se stávají účetním dokladem a jejich podobu dále upravuje zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví.

iÚčto faktura vydaná

Jaké jsou povinné údaje na faktuře vydané pokud jste neplátci DPH?

Na vystavovaném dokladu musí následující povinné údaje, musí být uvedeno jméno a příjmení (v případě fyzické osoby), název firmy (v případě právnické osoby),  označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.), sdělení, že dodavatel není plátce DPH.  Údaje o odběrateli (stejné jako údaje o dodavateli výše), slovní a číselné označení dokladu (např. Faktura č. 20201175), popis zboží nebo služby, na které je doklad vystavován, a datum vystavení.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

V případě platby ihned v hotovosti lze vystavit zjednodušený daňový doklad – bez uvedení údajů o odběrateli. Pro tyto doklady dále platí pravidla EET – elektronické evidence tržeb , která je třeba respektovat.

Razítko ani podpis faktura ze zákona obsahovat faktura nemusí. Nicméně v iÚčto je možné si pro vystavované doklady nastavit automatické vkládání razítka, loga i podpisu v nastaveni firmy.

Jaké jsou povinné údaje na faktuře vydané pokud jste plátci DPH

Pro plátce DPH se náležitosti daňového dokladu upravují podle Zákona o DPH. Daňové doklady vystavované plátcem DPH musí obsahovat navíc v porovnání s účetním dokladem (viz neplátce DPH) Datum uskutečnění zdanitelného plnění – tj. datum poskytnutí služby nebo prodeje zboží, popřípadě datum přijetí platby, DIČ dodavatele, DIČ odběratele a dále musí faktura obsahovat vyčíslený Základ pro výpočet DPH, výši DPH, sazbu daně a cenu včetně DPH.

Pokud je daňový doklad vystavený v cizí měně, musí být výše daně DPH vyčíslena a uvedena také v české měně v CZK. Zpravidla jsou doklady vystavované plátci DPH označovány jako Faktura – daňový doklad.

Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne přijetí platby nebo ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (§ 28 ZDPH).

V případě, že celková částka za plnění není vyšší než 10 000 Kč, je možné vystavit zjednodušený daňový doklad (§ 30 ZDPH), který obsahuje méně náležitostí, především není nutné uvádět identifikaci kupujícího.

Doufáme, že je vám nyní zcela jasné jaké Povinné údaje na faktuře musí ze zákona být.

Pro rychlé a pohodlné vystavování faktur můžete využívat účetní program iÚčto, kde jsou veškeré náležitosti dokladu nastavené a stále aktualizované v souladu s platnými zákony. Při vystavování faktur v účetním programu iÚčto máte možnost ihned fakturu odeslat odběrateli, sledovat splatnost faktur, faktury po splatnosti a zároveň tyto faktury vkládat do účetnictví. Při propojení bankovních výpisů lze faktury párovat na přijaté platby a tím sledovat jejich úhrady. Nejsme jen online fakturace, jsme online účetnictví.

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.