Změny v zaokrouhlování DPH platné od 1.10.2019

Zaokrouhlování je pořeba použít v případě, kdy se nejedná o bezhotovostní platby a kdy požadujeme, aby byla celková částka k úhradě vyčíslena na celé koruny.

S platností od 1.4.2019 vyšla novela zákona o DPH, která se mimo jiné zabývá změnou zaokrouhlování DPH. Od 1.10.2019 musí toto nařízení dodržovat všichni, kterých se DPH týká.

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně.

V souladu s přechodnými ustanoveními je podle této nové úpravy nezbytné postupovat od 1. 10. 2019.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Jak to bylo dříve?

Do 31.3.2019, resp. do 30.9.2019, bylo možné vypočtené DPH z určité částky zaokrouhlovat na celé koruny nebo nechat vypočtenou částku nezaokrouhlenou.

Příklad:

DPH se sazbou 21 % z částky 250 Kč činí 52,50 Kč. Ten, kdo doklad vystavoval, mohl tuto částku ponechat, popř. ji zaokrouhlit na 53 Kč. Ve chvíli, kdy jste ale vystavili několik dokladů s možností zaokrouhlení, již vznikal značný rozdíl.

Např. při vystavení 500 faktur na částku 250 Kč bez zaokrouhlení DPH, vzniká nárok na odpočet ve výši 26 250 Kč (500 ks x 52,50 Kč). Pokud však bylo použito zaokroulení, vznikl nárok na odpočet ve výši 26 500 Kč (500 ks x 53 Kč). Obě částky ale byly správné.

Dále také záleželo, jakým způsobem jste DPH vypočetli. Pokud byla částka získána tzv. metodou „shora“ za použití příslušlého koeficientu, mohla se lišit s částkou vypočtenou přímo ze základu daně.

Příklad:

Např. při sazbě daně 21 % byl použit koeficient 0,1736. V případě, kdy cena vč. daně činila 121 007 Kč,  bylo DPH 21 007 Kč (121 007 Kč x 0,1736) a základ daně pak 100 000 Kč (121 007 – 21 007). Pokud ale vypočtete DPH přímo ze základu daně 100 000 Kč, vyjde DPH ve výši 21 000 Kč. Obě částky byly opět správné. 

zaokrouhlování DPH

Jak je toto zaokrouhlování DPH teď?

Nyní již není do základu daně zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady při platbě v hotovosti. Bezhotovostní platby zákon neupravuje, jelikož lze uvádět částku na 2 desetinná místa.

Dále se změnil postup pro výpočet daně „shora“. Již se nepoužívají koeficienty, na které jsme byli doposud zvyklí, ale při sazbě 21 % se DPH z částky vč. daně (v našem případě 242 000 Kč) vypočte takto:

242.000 – (242.000/1,21) = 242.000 – 200.000 = 42.000,- Kč

Pro kontrolu výpočet DPH „zdola“: 200 000 x 0,21 = 242 000 Kč.

Nově tedy použijeme koeficienty 1,21 při základní sazbě daně, popř. 1,15 nebo 1,10 u snížených sazeb DPH.

Na tyto změny samozřejmě myslí i systém iÚčto a tento nový způsob zaokrouhlování DPH.

Chcete mít neustále přehled o novinkách a vylepšeních v systému iÚčto? Neváhejte a sledujte náš BLOG, na kterém vás budeme o všem včas informovat.

S iÚčtem to zvládnete, s iÚčtem je pohoda! Snadno například vytvoříte kontrolní hlášení a elektronické podání DPH.

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Trápí vás zpracování DPH?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení