Pohledávky po splatnosti – rady, tipy a jejich vymáhání

Radek Václavík 9. 9. 2021

Aplikace iÚčto nabízí řešení pro všechny podnikatele od těch nejmenších živnostníků až po velké firmy. Na 14 dní si můžete iÚčto vyzkoušet zdarma jako on-line fakturační systém. Umíme ale i plnohodnotné účetnictví a daňovou evidenci.

pohledávky

V této poněkud neznámé době přinesla ekonomika celou řadu změn. Pro určitý okruh podnikatelů jsou to příležitosti, pro jiné naopak problémy, a to nejen finanční. Jedno z častých témat, se kterými se nyní potýkáme, jsou pohledávky po lhůtě splatnosti, což je pro některé podnikatele velmi stresující záležitostí.

Jak můžeme pohledávku definovat?

Z občanského zákoníku vyplývá, že uzavřením smlouvy vzniká oběma smluvním stranám jak závazek, tak pohledávka. Dodavatel má tedy závazek dodat zboží či službu a zároveň mu vzniká pohledávka z titulu zaplacení smluvené ceny. Ze strany odběratele vzniká nárok na pohledávku za dodáním určitého zboží či služby a následně má odběratel závazek za to zaplatit smluvenou cenu. Zjednodušené lze říct, že pohledávka představuje tzv. právo věřitele na plnění určitého závazku dlužníkem.

Podmínky splatnosti

Věděli jste, že občanský zákoník přihlíží na počet dnů splatnosti faktur? Pro vztahy mezi podnikateli platí, že pokud není splatnost faktur sjednána smluvními stranami, je splatnost přesně 30 dní. Bezproblémově lze sjednat splatnost maximálně 60 dnů, ale i kratší než 30 dní. Splatnost faktur delší než 60 dnů lze sjednat pouze za situace, pokud toto ujednání nebude vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. V tomto případně buďte obezřetní, protože sjednání splatnosti delší než 60 dnů bude v mnoha případech neplatné, i když na něj věřitel přistoupí.

Solventnost

Prověřování obchodního partnera a jeho platební morálky, tzv. solventnosti je velmi důležitým ujednáním před uzavřením smlouvy. K tomu lze využít veřejně dostupné rejstříky, jako je obchodní, či insolvenční rejstřík, a také registr nespolehlivých plátců. Neexistuje jednoznačný návod, jak identifikovat rizikového partnera, ale vodítkem může být jakákoliv nestandardnost, například virtuální sídla, minimální základní kapitál (1 kč), významně nižší cena oproti tržní ceně, aj. Nelze proto firmu označit za rizikovou jen na základě jednoho faktoru.

 

Doporučení pro podnikatele, kteří se chtějí vyvarovat pohledávek po splatnosti jsou:

  • Fakturace v naprosté většině případů na měsíční bázi, a pokud odběratel zpozdí platbu, přerušit spolupráci. Minimalizují se tak škody.
  • Nový zákazník na doporučení stávajících zákazníků (tzv. reference).
  • Neorientovat se pouze na cenu, ale na celkový přístup ke konkrétnímu zadání.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Péče o pohledávky

Představa, že všechny pohledávky budou uhrazeny ve lhůtě splatnosti, je v praxi velmi často nereálná. Nedílnou součástí je tzv. inkasní politika firmy. Jedná se o soubor činností spojený s péčí o pohledávky. Mezi tyto činnosti můžeme zařadit evidenci pohledávek z hlediska lhůty splatnosti, upomínání odběratelů a vymáhání pohledávek po splatnosti.

Samotné upomínání odběratelů se lze považovat za součást vymáhajícího procesu. V této fázi je ale velmi reálná naděje, že odběratel pohledávku uhradí, nebo se dohodne s věřitelem na nějakém řešení. Upomínkové řízení má tři stupně:

  • První upomínka – obvykle se zasílá 5 až 15 dnů po splatnosti, písemná upomínka by měla obsahovat jasně identifikovanou fakturu, která je v prodlení.
  • Druhá upomínka – pokud i přes první upomínání není faktura uhrazena, pak přichází na řadu druhá upomínka. Obvykle doba realizace je mezi 20. a 30. dnem po splatnosti.
  • Poslední upomínku, v pořadí třetí, odesíláme mezi 35. a 45. dnem po splatnosti faktury. S touto upomínkou je odesílaná také informace o předání pohledávky právnímu oddělení a dodává se také upozornění, že v případě neuhrazení pohledávky bude přistoupeno k dalším krokům ve vymáhaní, a to již bez dalšího upozornění.

Spolu s třetí upomínkou by mělo dojít k zablokování zákazníka, což znamená, že nemůže již s firmou obchodovat, a to až do vypořádání všech svých závazků.

Upomínky nejsou moc nákladné, avšak málo účinné. Přesto je tato metoda velice často používána, a to z důvodu následné soudní žaloby. Volba další metody je přímo závislá na konkrétní situaci, na vztahu věřitele s dlužníkem, hodnotě pohledávky, aj. Mezi nejčastější vymáhající procesy patří také soudní žaloby, jednání s dlužníkem, splátkový kalendář, čí prodej pohledávky. Pokud tedy první krok v podobě upomínek nezabere, pak je velmi účinnou metodou právě předžalobní výzva zaslaná advokátem. Ta vyřeší většinu neuhrazených pohledávek. Dostanete-li se do situace, kdy dlužník mimosoudní cestou pohledávku dobrovolně neuhradí, v takovém případě vám nezbude nic jiného, než se na soud obrátit.
Žaloba se zpravidla podává k obvodními soudu, který se nachází v místě trvalého bydliště nebo sídla dlužníka. Je nutné předložit veškeré dokumenty, smlouvy, e-maily, prokazatelné důkazy upomínání, aj. Doporučujeme se obrátit na zkušeného advokáta, který dokáže před samotným řízením odhadnout, zda máte šanci na vymožení dané pohledávky.

V případě pohledávek platí pravidlo, že problémy je třeba řešit dříve, než nastanou. A pokud nastanou, neodkládat řešení, protože hodnota pohledávek a šance na získání finančních prostředků od dlužníka postupně klesá s délkou doby po splatnosti.


Tip! Nabízíme Vám možnost zasílání upomínek přímo ze systému iÚčto, pomocí kterého můžete jednoduše upomínku odeslat. K dispozici jsou dvě varianty upomínání:

1. Při vytváření vydané faktury
V poli „Upomínku odeslat“ vyberete jednu či více možností a systém na základě tohoto kritéria upomínku automaticky odešle:

2. Zaúčtovaná vydaná faktura

Začínáme v agendě „vydaných faktur“, kde vybereme konkrétní fakturu, která je po splatnosti:

Poté klikneme na tlačítko Odeslat upomínku:

Zobrazí se tabulka, ve které je potřeba vyplnit e-mail (pokud ho máte zadaný u daného odběratele v adresáři, vyplní se automaticky). Text zprávy se vyplní automaticky, v případě potřeby můžete text upravit. Pak už stačí pouze kliknout na zelené tlačítko Odeslat:

Zákazníkovi systém odešle upomínku včetně nezaplacené faktury.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?


Tip! Nastavte si text upomínky dle svého zadání. Tento krok můžete provést v Nastavení -> Firma a uživatelé –> Šablony e-mailů a upomínek:

Proč zvolit online aplikaci iÚčto?

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši e-mailovou adresu v registračním formuláři.

Podívejte se na funkce iÚčta a přesvědčte se sami, co všechno zvládá!

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení