Počáteční nastavení iÚčta

Radek Václavík 9. 5. 2014

Společnost má ve svém účetnictví ke konci loňského roku tyto zůstatky:

Popis

 Částka

Bankovní účet

250 000 Kč

Pokladna

2 000 Kč

Pohledávky

40 000 Kč

Přijaté zálohy

3 000 Kč

Závazky k dodavatelům

8 000 Kč

Závazky k finančnímu úřadu z titulu DPH

1 000 Kč

Nerozdělený zisk minulých let

50 000 Kč

Výsledek hospodaření za loňský rok

30 000 Kč

Základní kapitál

200 000 Kč

 

Nejprve nastavíme počáteční stavy účtů prostřednictvím záložky Nastavení, kde se přesuneme na kartu Účetní osnova a zvolíme odkaz Výchozí stavy účtů.

1

Po otevření vždy vybereme účet prostřednictvím filtru. Do filtru stačí napsat část názvu, který vidíme v účetnictví v minulém roce, a dáme filtrovat. Tím se nám omezí možnost výběru a z přehledu si zvolíme příslušný účet.

vychozi stavy uctu

Prostřednictvím symbolu tužky otevřeme uvedený účet a doplníme částku, v našem případě 250 000 Kč. Stejným způsobem doplníme všechny účty.

Kontrolu správnosti ověříme v rozvaze a to tak, že si zadáme první den období.  Rozvahu najdeme v Reportech.

reporty

Pokud se nám účty aktiv a pasiv budou rovnat, vše máme nastaveno správně.

rozvaha

Pro správný výpočet zůstatků v pokladně a bance ještě doplníme počáteční stavy pokladny a bankovního účtu. To provedeme prostřednictvím volby Pokladny a účty.

pokladny a ucty

Není rozhodující, zda nejprve nastavíme pokladnu nebo banku. Po otevření Plateb, Pokladny a účty zvolíme možnost Přidat pokladnu nebo Přidat účet

pridat pokladnu

Pokladnu si můžeme libovolně pojmenovat, přidáme v našem případě počáteční stav ve výši 2 000 Kč. Stejným způsobem přidáme i bankovní účty. Po přidání bankovních účtů máme vše nastaveno. Více se o přidávání pokladen a bankovních účtech se můžete dočíst zde.

Nyní doplníme texty, které chceme tisknout na faktuře. Může to být údaj o zápisu do Obchodního rejstříku či poděkování obchodnímu partnerovi a to prostřednictvím volby Nastavení a Profil firmy.

profil firmy

Příklad textu:

paticka

Máte více spolupracovníků? Jejich přístupy a přístupová práva nastavíte prostřednictvím volby Nastavení, Firma a uživatelé.

sprava uzivatelu

Po otevření karty Správa uživatelů stačí svolit Přidat uživatele.

pridat uzivatele

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení