Založení s. r. o. bude levnější

Radek Václavík 4. 8. 2016

Pohráváte si s myšlenkou založit s. r. o., ale náklady na pouhé založení se Vám zdají příliš vysoké? Blýská se na lepší časy. Evropské unii, respektive Evropské komisi se také zdají náklady na založení s. r. o. v České republice nepřiměřeně vysoké a navíc celkový proces založení posoudila jako zdlouhavý.

Kalkulace současných nákladů na založení s. r. o.:

4 000,- notáři za sepsání zakladatelské listiny nebo smlouvy,
6 000,- soudní poplatek za první zápis do obchodního rejstříku,
1 000,- správní poplatek za ohlášení živnosti,
+ další drobné náklady

Celkem tedy zhruba 12 tis. Kč.

Evropská komise požaduje 100 EUR (zhruba 2 700,-) a k tomu zjednodušení procesu založení.

Z jakého důvodu? Tato výše nákladů stanovená Evropskou komisí je jednou z podmínek, které jsou povinny splnit členské země EU, aby mohly čerpat peníze ze strukturálních a investičních fondů.

Cíl: Podpora rozvoje podnikání

 

Bohužel skutečný stav zatím neodpovídá tomu požadovanému od Evropské komise. Zatím však byla přijata novela zákona o soudních poplatcích, která upravuje snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným.

Tato novela určuje však také svá pravidla. Zlevňuje pouze prvotní zápisy do obchodního rejstříku (nikoli zápisy změn). Navíc ani první zápisy nezlevňují všechna s. r. o., ale pouze ta, která budou splňovat určité podmínky:

Zápis do veřejného rejstříku nebude provádět soud, nýbrž notář.
Vklady společníků budou splaceny v penězích.
Zápis bude proveden na základě jednoduchého zakladatelského právního jednání.

Princip zrychlení založení společnosti: Začínajícím podnikatelům zakládající s. r. o. budou k dispozici vzorové zakladatelské dokumenty. Jestliže budou vhodnou variantou a zakladatelé je použijí, získají rychlejší a levnější způsob založení s. r. o.

Pokud by požadavky Evropské komise měly být splněny, tímto krokem zlevňování založení s. r. o. nekončí a můžeme se těšit v blízké době na další.

Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net

Autor: Ing. Marie Bohdalová

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení