Silniční daň

Podnikatelé jsou povinni platit silniční daň. K určení poplatníka a stanovení výše daně Vám může být nápomocný náš příspěvek.

Kdo je poplatníkem silniční daně?

  • právnická nebo fyzická osoba, která je jako provozovatel zapsána v technickém průkazu vozidla
  • osoba, která užívá vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel nebo zemřel
  • zaměstnavatel, který vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu
  • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí

Co je předmětem silniční daně?

  • silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v České republice, pokud mají největší povolenou hmotnost nad 3,5 t a jsou určená pro přepravu nákladu, u těchto vozidel není ani podmínkou, že jsou určena k podnikání, aby se stala předmětem daně,
  • vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t jsou předmětem daně, pokud jsou registrována a provozována v České republice a zároveň jsou používána k samostatné činnosti u fyzických osob.
  • u subjektů právních osob jsou předmětem daně veškerá registrovaná a provozovaná vozidla.

 

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Základ daně je vyjádřen v odlišných jednotkách podle druhů vozidel, a to:

  • u osobních automobilů (silniční motorová vozidla určená pro dopravu max. 9 osob vč. řidiče a s celkovou hmotností max. 3,5 t) – zdvihový objem válců v motoru v centimetrech krychlových
  • u ostatních vozidel – největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav
  • u návěsů  součet největších povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav

 

Silniční daň se platí za silniční motorová vozidlajejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jestliže jsou využívána k podnikání, i za vozidla využívaná k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo se používají v souvislosti s podnikáním. Dále silniční daň platí za vozidla, která se používají k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.

Silniční daň

Daňové přiznání k silniční dani se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Silniční daň se neplatí za vozidla určená k přepravě osob nebo za vozidla určená pro dopravu nákladů, která mají největší povolenou hmotností menší než 12 tun, vozidla na elektrický pohon, hybridní vozidla, vozidla na paliva LPG, CNG, nebo E85,vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly.
Z předmětu daně jsou vyňata vozidla vyrobená za jiným účelem a ta, která se po pozemních komunikacích pohybují jen výjimečně jako například sanitky, lesnické a zemědělské traktory, pásové automobily a pojízdné pracovní stroje.

Poplatník musí platit na silniční daň zálohy. Zálohy se platí vždy do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Výše zálohy na daň silniční se určí jako 1/12 příslušné roční sazby daně, a to za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

Roční sazba daně silniční ze základu daně, kde základem daně je součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů nebo největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Silniční daň její snížení a zvýšení

Daň můžeme snížit například u auta, od jehož první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) ještě neuplynulo devět let. A to následovně:
– 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
– 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
– 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Sazbu musíme zvýšit o 25% u vozidel poprvé registrovaných v České republice nebo zahraničí do 31. 12. 1989.

Nákladní auta


Máme-li v obchodním majetku vozidlo výlučně k přepravě nákladů nad 3,5 tuny, platíme silniční daň bez ohledu na to, zda jsme vozidlo používali. Neplatíme jen za měsíce, ve kterých byly po celý měsíc odevzdány registrační značky do depozita. Daň se určí podle příslušných sazeb dle počtu náprav a váhy automobilu v tunách.

Auto zaměstnance


Vyplácíme-li svému zaměstnanci cestovní náhrady podle zákoníku práce, protože používá vlastní auto, musíme platit silniční daň i za jeho auto. Máme dvě možnosti výpočtu silniční daně. Platíme
za každý měsíc, ve kterém byly pracovní cesty vykonány
nebo 25 Kč za každý den pracovní cesty
Nejprve je dobré si spočítat, která varianta pro nás bude výhodnější. Rozhodujeme se především podle toho, jak často zaměstnanec auto využívá.

Půjčené auto


Pokud své auto někomu půjčíme (ať už za úplatu nebo bezplatně), a ten někdo jej použije pro cesty pro podnikání a uplatňuje na něj daňové výdaje, jsme to my – jako vlastník auta, kdo za auto musí platit silniční daň a podat daňové přiznání.

Základ daně
– osobních automobilů se zdvihovým objemem v ccm (s výjimkou těch na elektrický pohon)
– nákladních automobilů Největší povolená hmotnost na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů
– ostatních vozidel je to největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.

Kolik mi bude stát zpracování silniční daně?

V rámci našich služeb nabízíme užitatelům našeho online účetního programu iÚčto zpracování přiznání k silniční dani. Cenu naleznete v našem ceníku. Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Trápí vás zpracování daní?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení