Přehled rolí a oprávnění

Radek Václavík 16. 5. 2013

Ve správě uživatelů jsme připravili jednotlivé role uživatelů. Nemusíte již tedy ručně nastavovat přístupová práva u jednotlivých uživatelů a  stačí jen vybrat konkrétnímu uživateli příslušnou roli.

Název role/ Přehled přístupů Fakturant Účetní Správce uživatelů Ředitel Majitel
Administrace profilu firmy success-2
Administrace osobního profilu success-2
Správa uživatelů success-2 success-2 success-2
Administrace dodavatelů success-2 success-2 success-2 success-2
Administrace zákazníků success-2 success-2 success-2 success-2
Administrace účtové osnovy success-2 success-2
Účetní období success-2 success-2
Vydané faktury success-2 success-2 success-2 success-2
Přijaté faktury success-2 success-2 success-2 success-2
Vydané platby – banka success-2 success-2 success-2
Vydané platby – pokladna success-2 success-2 success-2
Přijaté platby – banka success-2 success-2 success-2
Přijaté platby – pokladna success-2 success-2 success-2
Stavy účtů účtové osnovy success-2 success-2 success-2
Účetní přehledy success-2 success-2 success-2
Bankovní účty success-2 success-2 success-2
Stav pokladny a účtů success-2 success-2 success-2
Nastavení viditelnosti typů úč.položek success-2 success-2 success-2
Nastavení viditlenosti položek typů DPH success-2 success-2 success-2
Přímé zaúčtování success-2 success-2 success-2
Administrace modulů success-2 success-2
Název role/ Přehled přístupů Pomocná pokladní Pokladní Pokladní/ fakturant Fakturant (vydané faktury) Fakturant (přijaté faktury)
Administrace profilu firmy
Administrace osobního profilu
Správa uživatelů
Administrace dodavatelů success-2 success-2
Administrace zákazníků success-2 success-2
Administrace účtové osnovy
Účetní období
Vydané faktury success-2 success-2
Přijaté faktury success-2 success-2
Vydané platby – banka
Vydané platby – pokladna success-2 success-2 success-2
Přijaté platby – banka
Přijaté platby – pokladna success-2 success-2 success-2
Stavy účtů účtové osnovy
Účetní přehledy
Bankovní účty
Stav pokladny a účtů success-2 success-2
Nastavení viditelnosti typů úč.položek
Nastavení viditlenosti položek typů DPH
Přímé zaúčtování
Administrace modulů

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení