Povinná elektronická evidence tržeb

Radek Václavík 5. 6. 2015

Již delší dobu se projednává návrh na zavedení elektronické evidence tržeb, který navrhl ministr financí Andrej Babiš. Ve středu 3.6.2015 byl tento návrh schválen vládou, proto jsme se rozhodli zveřejnit i na našem blogu pár slov k tomuto tématu. Jistě se bude týkat i několika uživatelů iÚčta.

Evidovanou tržbou je:

  • platba v hotovosti
  • bezhotovostní převod peněžních prostředků
  • šeky, směnky
  • jiné formy platidel

Jak?

Každý podnikatel by byl povinen všechny tržby evidovat přes speciální zařízení, které bude on-line komunikovat s Finanční správou. Po provedení platby odešle obchodník zprávu prostřednictvím internetového připojení na server, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód, který obratem vytiskne na účtenku.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Proč?

Stát si od zavedení tohoto zákona slibuje omezení tzv. šedé ekonomiky a ročně se prý podaří vybrat až o 12 miliard Kč více.

Pro koho a odkdy

Zpočátku by se tento zákon měl týkat pouze restauračních a ubytovacích zařízení. Později pak také maloobchodů a velkoobchodů. Zavedení by mělo proběhnout v první polovině roku 2016.

A POZOR! Týká se i podnikatelů, kteří nejsou plátci DPH.

Kompenzace

Výše uvedené operace bude prý možné provádět pouze přes mobilní telefon a tiskárnu, tudíž se drobní podnikatelé nemusí bát, že je nákup nové speciální pokladny zrujnuje. Stát pro ně dokonce chystá kompenzaci 5 000 Kč ve formě slevy na daní z příjmů. Dále chce také navrhnout snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %.

Kontrola

Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět kontrolní nákupy.

Sankce

Za nedodržení všech povinností uvedených v zákoně lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč. Dále bude moci být použito předběžné opatření v podobě uzavření provozovny či pozastavení výkonu činnosti.

Ostatní

Zákon myslí také na problematiku storna a vratných obalů. Dále jsou v něm definovány všechny tržby vyňaté z této evidence či tržby evidované ve zjednodušeném režimu.

Momentálně je potřeba, aby zákon ještě schválila poslanecká sněmovna. Pokud se tak nestane, bude podle Andreje Babiše nutné zvýšit daně.

Více se o této problematice dozvíte na webových stránkách eltrzby.cz, které byli za účelem informování o EET vytvořeny.

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení