Novinky v DPH

Radek Václavík 2. 8. 2016

Zákonodárci opět nelenili a připravili si pro nás v průběhu roku 2016 hned několik novel. Už jste se s nimi stihli seznámit?

Dbejte na správný formát

Od 1. 5. 2016 se zpřesňují možnosti elektronického podání k DPH. Všechna podání, která budou zaslána elektronickou formou v nesprávném formátu, se navíc stávají neúčinná.

Správný formát se skrývá pod zkratkou xml. Pro každého plátce přitom symbolizuje nejjednodušší variantu podání přes portál Finanční správy – tzv. EPO.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Vývoz a dovoz zboží

Novinky v DPH se týkají i této oblasti. Konkrétně se posouvá plánovaná novela k 1. 7. 2016 na pozdější datum, jelikož prozatím nedošlo k ukončení legislativního procesu. Tato novela přitom obsahuje změny týkající se celního kodexu společenství a celního zákona. Výrazně tak ovlivní ustanovení ohledně dovozu a vývozu zboží.

Další změnu symbolizuje navýšení lhůty pro podání kontrolního hlášení po vyzvání správcem daně. Z 5 kalendářních dnů se nyní dočkáme 5 pracovních dnů.

Poslední novinka se týká režimu přenesení daňové povinnosti. Tomu by podle nového návrhu vlády mělo podléhat i poskytnutí služby přístupu k sítím elektronických komunikací nebo propojení sítí elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace.

Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net

Autor: KURZY SPRINT

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení