Finanční přehledy v iÚčtu

Radek Václavík 17. 9. 2014

Finanční přehledy slouží k rychlému přehledu o finanční situaci ve firmě. Ve finančních přehledech najdete zůstatky peněžních prostředků, cashflow, přehled pohledávek a závazků nebo přehled výdajů v členění dle uskutečněných nákupů.

1. Doklady k zaúčtování

Rychlý přehled nezaúčtovaných dokladů počítá, kolik dokladů chybí zaúčtovat.

m2

2. Cashflow

Finanční přehled zobrazuje příjmy a výdaje peněžních prostředků členěné po měsících v přehledném grafu.

m3

3. Pohledávky a závazky dle data splatnosti

Pohledávky a závazky jsou členěny v kategoriích dle doby po splatnosti 1- 30 dnů, 31 – 60 dnů, 61 – 90 dnů a více jak 90 dní.

m5

4. Platební bilance

Finanční přehled zobrazuje příjmy a výdaje dle jednotlivých účetních období. Díky tomuto přehledu je patrný meziroční vývoj.

m7

5. Přehled výdajů

Graf Přehled výdajů zobrazuje členění výdajů jak v procentuálním, tak číselném vyjádření. Základní přehled je v procentech, a pokud se kurzor nachází v jedné z výsečí kruhového grafu, zobrazí se částka příslušného výdaje i v korunách.

m6

6. Finanční přehled a střediska

Pokud chcete mít přehled pouze o jednom z Vašich středisek, zvolte si jej vpravo nahoře.

m8

7. Nový doklad

Z Finančních přehledů můžete také rovnou přejít na vyhotovení nového dokladu.

m9

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení