Aktualizace 18. března 2013

Radek Václavík 21. 3. 2013

Připravili jsme pro Vás spoustu nových změn a funkcionalit.

V účetnictví jsme připravili uzávěrku účetního období. Po provedení uzávěrky jsou nastaveny počáteční stavy následujícího období. Možnost provedení uzávěrky najdete v Nastavení, účetní období a u zvoleného roku vyberete možnost Uzavřít období.

 

uzavrit obdobi (2)

Aplikace provede kontrolu, zda jsou zaúčtovány všechny doklady a v případě, že některý doklad zaúčtovat chybí, můžete se vrátit zpět do aplikace a doklad zaúčtovat.

nezauctovano

Po kontrole zaúčtování všech dokladů zvolíte možnost provést uzávěrku. V případě, že provedete uzávěrku a dodatečně zjistíte potřebu opravy, můžete uzávěrku zrušit, doklad opravit a provést uzávěrku znovu. Změny je možné provést pouze do doby, než bude schválena účetní uzávěrka valnou hromadou nebo než odevzdáte zákonné výkazy státním institucím.

zrusit uzaverku

Kopie dokladu, posun splatnosti a variabilní symbol

Při kopii dokladu je automaticky vypočítána splatnost faktury od data vystavení dle nastavení u konkrétního zákazníka a doklad je kopírován bez variabilního symbolu.

Několikanásobná úhrada faktury

Potřebujete hradit fakturu na několik splátek nebo částí? Nyní je možno vícenásobnou platbu provést přímo z faktury.

Tiskové sestavy

Na základě Vašich podmětů jsme v rozvaze i výsledovce připravili velkou změnu a veškeré hodnoty jsou nově zobrazovány  v kladných hodnotách.

Číslo účtu zákazníka

K zákazníkům jsme doplnili možnost přidat čtyři bankovní účty.

K úhradě zbývá nula

Pokud je zadána částka k úhradě nula, symbol jak ve fakturách přijatých nebo vydaných, má zelenou barvu.

Kontrola IČ

Přidali jsme kontrolu již zadaného IČ, nebude se Vám tedy stávat, že jednoho zákazníka nebo dodavatele máte zadaného několikrát. Automaticky budete upozorněni, že zákazník nebo dodavatel se zadaným IČ již existuje.

Další změnou je Obchodní modul. Připravili jsme automatickou kontrolu nad 100 dokladů a po překročení tohoto množství budete směrováni k objednání modulu Standart. Měsíční poplatek je stanoven na 250 Kč a bude Vám zaslána zálohová faktura.

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení