Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pojištění odpovědnosti musí platit zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Platba tohoto pojištění znamená pro zaměstnavatele stejnou povinnost jako odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění nebo záloh na daň. Pro rychlou orientaci jsme se rozhodli vás tímto tématem provést opět formou otázek a odpovědí.

 1) Kdo platí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

Zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance.

2) Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je povinné?

V případě, že jste zaměstnavatel zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance, pak ANO, toto pojištění je povinné ze zákona.

3) Pokud je pojištění povinné ze zákona, kterým právním předpisem je upravené?

Vyhl. 125/1993 Sb.

4) Před čím toto pojištění chrání zaměstnavatele?

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele chrání před uplatněním nároků zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

5) Jak uzavřít smlouvu mezi pojišťovnou a zaměstnavatelem?

Smlouva se neuzavírá. A to z důvodu vzniku pojištění ze zákona.

Pojišťovně je skutečnost o přihlášení se k pojištění nahlášena prostřednictvím formuláře (viz následující otázka).

6) Jak se jako zaměstnavatel k pojištění přihlásím?

Se vznikem prvního pracovněprávního poměru se zaměstnancem lze firmu přihlásit:

  1. a) elektronicky vyplněním formuláře na internetu u příslušné pojišťovny, která toto pojištění poskytuje (např. Kooperativa nebo Česká pojišťovna).
  2. b) vyplněním formuláře a odesláním poštou opět na příslušnou pojišťovnu

7) Jak pojistné vypočítat?

Zaměstnavatel si pojistné vypočítává sám.

Základ pro výpočet = souhrn všech hrubých mezd zaměstnanců za firmu a za předchozí kvartál.

Tento základ vynásobíme sazbou OKEČ (Odvětvové Klasifikace Ekonomických Činností) pro činnost vykonávanou zaměstnavatelem.

8) Jaké jsou termíny pro platbu pojistného?

Pojistné se platí na kvartál dopředu, s výpočtem základu z kvartálu předchozího.

 

Pojistné na:

 

Úhrada do:

 

I. čtvrtletí 31. 1. 201X
II. čtvrtletí 30. 4. 201X
III. čtvrtletí 31. 7. 201X
IV. čtvrtletí 31.10. 201X

9) Jaký přehled musím na pojišťovnu dokládat při platbě?

Na pojišťovnu žádný kvartální ani roční přehled nedokládáte, pokud si ho sama nevyžádá v případě nejasností. V uvedených termínech pouze odešlete platbu.

10) Lze využít účetní software pro výpočet pojištění, které mám jako zaměstnavatel zaplatit?

Ano.

Tento výpočet naleznete většinou v tiskových sestavách u mezd. Záložka se jmenuje „Zákonné pojištění odpovědnosti.“ Některé programy schovávají tuto záložku pod „Ostatní tiskové sestavy.“  Tam naleznete již programem natažené Základy pro výpočet (hrubé mzdy za jednotlivé měsíce kvartálu). Doplníte sazbu podle OKEČ a program sám vypočítá povinný odvod, který uhradíte vybrané pojišťovně s příslušným variabilním symbolem (většinou IČO firmy).

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

 

Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net
Autor: Ing. Marie Bohdalová

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení