Jak opravit chybně vystavený doklad?

Účetní doklady lze opravit, ale nesmějí vést k neprůkaznosti, nesprávnosti nebo neúplnosti účetnictví. Opravy můžeme provést dokladovým, to znamená že k chybnému dokladu vystavíme nový opravný doklad nebo bezdokladovým způsobem – vyznačíme opravu na dokladě.  Bezdokladový způsob opravy nelze použít v případě vydaných faktur, které již nejsou v účetní jednotce.  Při opravách musíme dodržovat určité zásady a to u obou způsobů.

Zásady opravování účetních dokladů bezdokladovým způsobem:

  • chybný údaj – částku nebo text slabě přeškrtneme
  • nad nebo vedle původního údaje se uvede údaj správný
  • k opravovanému zápisu je nutné připojit datovanou poznámku o provedení opravy
  • podpis osoby odpovědné za správnost opravovaného dokladu

Zásady opravování účetních dokladů dokladovým způsobem:

  • na opravném dokladu vyznačíme číslo opravovaného dokladu a naopak
  • při nezvyklých opravách uvádíme i důvod opravy

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení