Dopady na výpočet mzdy při poskytnutí firemního automobilu

Stále častěji se setkáváme s dotazy na téma výpočtu mzdy při poskytnutí automobilu zaměstnancům. Pro lepší orientaci rozdělíme čtenáře do dvou skupin na zaměstnavatele a zaměstnance, každého z nich bude v tomto problému zajímat něco jiného.

Z pohledu zaměstnavatele:

Zaměstnanci se k hrubé mzdě přičte 1% vstupní ceny vozidla. Pokud cena automobilu nezahrnuje DPH, tak se pro účely výpočtu 1% sazby DPH přičte. Minimální částka mající vliv na výpočet je stanovena na 1.000 Kč, pokud je sazba z ceny automobilu nižší než 1 000 Kč. Je-li auto „ojeté“, vychází se ze vstupní ceny předcházejícího majitele, stejně tak se postupuje u finančního leasingu.

Vozidlo nesmí být používáno ze 100 % k soukromým účelům. Se změnou vstupní ceny, např. z důvodů technického zhodnocení, se mění nepeněžní příjem zaměstnance. Zaměstnavatel zahrne nepeněžitý příjem i do výpočtu zdravotního a sociálního pojištění.

 

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

 

Z pohledu zaměstnance:

Pixmac000079036877Automobil vstupuje do mzdy jako nepeněžitý příjem a přičítá se k hrubé mzdě. Právě tento základ navyšuje odvod sociálního a zdravotního pojištění, a dále navyšuje superhrubou mzdu ze které je počítána 15 % daň z příjmu.

Nejspíše Vás nejvíce zajímá jaký dopad má užívání firemního automobilu na mzdu, proto jsme Vám pro názornost připravili následující tabulky, které porovnají Vaši současnou mzdu se mzdou navýšenou o nepeněžitý příjem z užívání automobilu.

V první tabulce uvidíme výpočet včetně nepeněžitého příjmu z automobilu:

Prémie 9 845
Hrubá mzda 50 000
Zvýšení příjmu o 1% (cena automobilu) 6 500
Zvýšená hrubá mzda 66 345
Sociální pojištění  zaměstnanec 4 313
Zdravotní pojištění zaměstnanec 2 986
Sociální pojištění zaměstnavatel 16 587
Zdravotní pojištění zaměstnavatel 5 972
Superhrubá mzda 88 904
Superhrubá mzda zaokrouhlená na 100 Kč 89 000
Daň před slevou 13 350
Sleva na poplatníka 2 070
Daň po slevě 11 280
Čistá mzda 40 604
Mzdové náklady zaměstnavatele 81 742

 

Zaměstnanec, který nevyužívá automobil k soukromým účelům by měl mzdu o 2 035 Kč vyšší a mzdové náklady zaměstnavatele se liší o 2 210 Kč. Výpočet uvádíme níže:

Prémie 9 845
Hrubá mzda 50 000
Hrubá mzda celkem 59 845
Sociální pojištění  zaměstnanec 3 890
Zdravotní pojištění zaměstnanec 2 694
Sociální pojištění zaměstnavatel 14 962
Zdravotní pojištění zaměstnavatel 5 387
Superhrubá mzda 80 194
Superhrubá mzda zaokrouhlená na 100 Kč 80 200
Daň před slevou 12 030
Sleva na poplatníka 2 070
Daň po slevě 9 960
Čistá mzda 42 639
Mzdové náklady zaměstnavatele 79 532

Zajímají Vás informace o finančním leasingu? Zde se této problematice dozvíte více.

Potřebujete pomoci s výpočtem mezd ?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení