Co je to finanční leasing?

Finančním leasingem se rozumí pronájem věci na určitou, předem stanovenou dobu, po jejímž uplynutí bezprostředně přechází vlastnické právo na nájemce. Pronajímatel je zavázán nájemci věc po uplynutí smlouvy prodat, pokud nájemce od smlouvy neodstoupí. Smlouva o finančním leasingu je propojením kupní a nájemní smlouvy.

Doba trvání nájmu je předem stanovená zákonem o daních z příjmů. Je rozdělena u movitých věcí podle odpisových skupin:

  • 1.odpisová skupina minimálně 36 měsíců,
  • 2.odpisová skupina minimálně 54 měsíců,
  • 3. odpisová skupina minimálně 114 měsíců
  •  u nemovitosti je minimální doba 30 let.

Doba se začne počítat až v momentě předání předmětu nájmu v provozuschopném stavu nájemci, nikoli od chvíle podpisu smlouvy.


Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Kupní cena nesmí být po ukončení nájemní smlouvy vyšší, než cena zůstatková při rovnoměrném daňovém odepisování v době, kdy došlo k prodeji.

První platba na počátku nájmu je zpravidla vyšší, než další nájemné. Jedná se buď o zálohu na kupní cenu v budoucnu nebo zálohou na nájemné (popř. první nepravidelné nájemné). Pokud se jedná o první případ, částka se stane součástí kupní ceny po skončení doby nájmu a nebude se přenášet do daňových nákladů po dobu trvání smlouvy, ale až po jejím skončení, a to nikoli jednorázově, nýbrž prostřednictvím odpisů.

Příklad:

Osobní automobil v ceně 1 500 000 Kč je předmětem smlouvy.
Nájemce musí do sedmi dnů od uzavření smlouvy uhradit částku 350 000 Kč. Nájemné bude hrazeno měsíčně od uzavření smlouvy po dobu 58 měsíců částkou 35 000 Kč, vždy do konce kalendářního měsíce. 1. splátka se hradí v měsíci, kdy byl předmět předán nájemci. Po skončení smlouvy bude od kupní ceny, která činí 400 000 Kč, odečtena první splátka ve výší 300 000 Kč. K podpisu smlouvy došlo 2. ledna 2014 a k předání automobilu 8. května 2014.

Řešení:

Částka 350 000 Kč je záloha na budoucí koupi.

Doba trvání finančního leasingu je 56 měsíců, jelikož se počítá až od předání automobilu, tedy od května 2014.

Smlouva o nájmu skončí v lednu 2017.

Vstupní cena …………….1 500 000 Kč

Odpis 2014 ……………… (1 500 000 X 11/100) = 165 000 Kč

Odpis 2015 ……………… (1 500 000 X 22,25/100) = 333 750 Kč

Odpis 2016 ………………  333 750 Kč

Odpis 2017 ………………. 333 750 Kč

Odpis 2018 ………………. 333 750 Kč

Celkem …………………… 1 500 000 Kč

Zůstatková cena………… 0 Kč

Z výsledku vyplývá, že se jedná o finanční leasing, jelikož částka na konci je nulová, k podmínce kupní ceny nebudeme přihlížet.


Časové rozlišení je u finančního leasingu důležité pro daňové účely. Je tedy nutné vždy, a to i u poplatníků, kteří neúčtují. Rozpočítání výdajů se provádí na každý kalendářní měsíc, a to i na započatý. Nebo na každý den finančního leasingu, od chvíle, kdy je předmět předán v provozuschopném stavu nájemci.


Smlouva o finančním leasingu může být předčasně ukončena. Situace, kdy je předmět nájmu po předčasném ukončení odkoupen, je nutno sledovat především pro daňové účely. Bude-li kupní cena splňovat zákonem stanovené meze, lze nájemné uznat do daňových nákladů dochází-li bezprostředně po ukončení nájemní smlouvy k odkupu předmětu nájmu nájemcem, i v jiných případech, než při řádném skončení smlouvy.


Je nutné rozlišovat rozdíl mezi finančním leasingem a splátkovým prodejem. U splátkového prodeje nejsou splátky nákladem, ale do základu daně se budou přenášet prostřednictvím daňových odpisů, které jsou součástí ceny hmotného majetku. V tomto případě jsou daňovým nákladem odpisy.

Zajímá Vás dopad na výpočet mzdy při poskytnutí firemního automobilu zaměstnanci? O tomto tématu se dočtete zde.

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení