Co vám hrozí za sankce?

V minulém článku jsme vás upozornili na včasné odevzdání Přiznání k DPH. V nedávné době také vypršela zákonná lhůta pro řádné odevzdání Přiznání k dani z příjmu.

Proto jsme se rozhodli Vás seznámit se sankcemi, které Vám hrozí, pokud daňová přiznání nepodáte včas.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?


Co vlastně slovo včas znamená? Je to zákonem určená lhůta, tedy datum, do kterého je potřeba vyměřenou daň přiznat a zároveň zaplatit. V našem případě tedy:

Termínem pro podání daňového přiznání (vyjma situací, kdy vám jej bude zpracovával advokát nebo daňový poradce) byl vždy konec března, odevzdat se muselo do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Letos je pak termínem pro odevzdání daňového přiznání v listinné podobě osobně nebo poštou 1. duben, v prodloužené lhůtě jej pak lze beztrestně odevzdat do 3. května 2021.

Tento rok prvně má svůj vlastní termín daňové přiznání podávané elektronicky, a to ať už přes datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem anebo přes online finanční úřad Moje daně. Zákonným termínem pro elektronickou formu byl 3. květen 2021, i zde se však lhůta pro beztrestné odevzdání prodloužila, a to až do 1. června 2021.


POKUTY

  • Za každý další den prodlení může správce daně udělit pokutu 0,05 % z vyměřené daně či nadměrného odpočtu. Pokud jsme měli ztrátu, činí pokuta  0,01 % z této daňové ztráty.
  • Maximálně však můžeme dostat pokutu 5 % daně, nadměrného odpočtu nebo daňové ztráty, a to do částky 300 000 Kč. Pokud nám vyjde pokuta nižší než 200 Kč, správce daně ji nepředepíše.

Výše jsme se však zatím vždy bavili o pokutách. Ale to není vše!

Pokud přiznanou daň zaplatíme později, tedy po 5. pracovních dnech ode dne splatnosti (viz. výše), začínají nám nabíhat úroky z prodlení až do dne platby (včetně). Jejich výše se počítá z roční výše repo sazby České národní banky zvýšené o 14 %.


Také se nám může stát, že přiznáme nižší daň, než jsme ze zákona přiznat měli. Finanční úřad nám tak může vyměřit penále z částky doměřené daně, a to:

20 %, je-li daň zvyšována či je-li snižován daňový odpočet,

1 %, je-li snižována daňová ztráta.

Pokud daňové přiznání nepodáme vůbec, a to ani dodatečně, zaplatíme pokutu 5 % ze stanovené daně či ztráty, minimálně však 500 Kč.

Ano, počítáte správně! Správce daně nás může sankciovat rovnou třemi různými způsoby.

 

Máte pochybnosti o správnosti vedení Vašeho účetnictví a trápí Vás obavy, že byste i Vy mohli platit výše uvedené sankce? Máme pro Vás řešení, svěřte své účetnictví do rukou odborníků.

Zde naleznete nabídku našich služeb včetně ceníku. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Díky našemu systému iÚčto, je kontrola Vašeho účetnictví rychlejší a tudíž efektivnější. Stačí nám totiž zanechat přístup do Vaší firmy, a my jsme ve velmi krátké době schopni zjistit Vaše chyby i na dálku, což je velmi výhodné.

 

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení