Srážková daň z podílů na zisku

Nastává nám čas, kdy spousta společností řeší vyplácení podílů na zisku. Neměli bychom zapomenout, že vyplácené podíly na zisku podléhají srážkové dani a to v sazbě 15%. Podíl na zisku musíme podrobit srážkové dani pro tuzemské společníky bez ohledu na to, zda je společníkem právnická nebo fyzická osoba.

Pro společníky, kteří nejsou rezidenty v České republice, je srážková daň rovněž stanovena na 15%, ovšem podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s konkrétní zemí může být sazba nižší. U podílů na zisku přiznaných mateřským společnostem se sídlem v EU mohou být vyplácené podíly na zisku osvobozeny od daně.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Podíly na zisku zdaněné srážkovou daní pro společníka, který je fyzickou osobou, se u něho dále nezdaňují a ani je neuvádí do svého daňového přiznání. Přijatý podíl na zisku u fyzické osoby nepodléhá ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Odpovědnost za provedení srážky a odvedení srážkové daně je na společnosti, která vyplácí podíl na zisku. Pokud by tedy společnost např. opomněla daň srazit a vyplatila by společníkovi podíl na zisku v plné výši, byla by vymáhána správcem daně od společnosti.

Zápisy z valné hromady rozdělující zisk mohou být následující:

 

Zápis z valné hromady rozdělující zisk

Společnost:

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

Zapsaná v Obchodním rejstříku:

Valné hromady se zúčastnili:

Jméno a příjmení……, datum narození: ……., počet hlasů …….

Jméno a příjmení……, datum narození: ……., počet hlasů …….

 

 

Valná hromada konaná dne 27. června 2013 v době od 9.00 hod. do 9.20 hod. jednomyslně rozhodla o rozdělení zisku za rok 2012. Rozdělena byla částka v úhrnné výši 1 000 000 Kč. Do 1. října 2013 bude vyplacena část podílů na zisku každému společníkovi v poměrné výši.

 

 

   …………………………..                                             …………………………….

Jméno a příjmení společník 1                                   Jméno a příjmení společník 2

 

V případech, kdy má společnost s ručením omezeným pouze jediného společníka, nahrazuje valnou hromadu písemné rozhodnutí společníka podepsané tímto společníkem. Rozhodnutí jediného společníka může vypadat následovně:

 

Rozhodnutí společníka o rozdělení zisku

 

Společnost:

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

Zapsaná v Obchodním rejstříku:

 

V souladu s § 125 odst.1 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník stanovuji: Zisk za rok 2012 a část nerozděleného zisku minulých let evidovaného na účtu 428–Nerozdělený zisk minulých let je rozdělen v úhrnné výši 300 000 Kč, bude vyplacen bezhotovostně na účet č. ………………………….

 

V Praze dne 27. června 2013

 

 

 

…………………………………………

         Jméno a příjmení

 

Trápí vás zpracování daní?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení