Rezervy z pohledu daní

Rezervy korporace tvoří zpravidla dle své potřeby, a to hlavně, aby dostála zásadě opatrnosti a dosáhla věrného zobrazení. Nejdůležitější rezervy pro podnikatelský subjekt jsou rezervy na opravy hmotného majetku. Vytváří se na majetek s dobou odpisování 5 a více let.

Rezervy musí být tvořeny minimálně ve dvou po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích. Do počtu let tvoření rezervy se nezahrnuje rok, kdy předpokládáme zahájení opravy.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Celková výše rezervy se musí do jednotlivých let její tvorby rozložit rovnoměrně. Prostředky pro tvorbu rezervy musí být podle zákona blokovány na zvláštním účtu po celou dobu, co rezervu tvoříme, aby nedocházelo ke tvorbě rezerv jen z důvodu snížení základu daně z příjmů.

Jelikož tvoření rezervy je možností pro odložení daňové povinnosti do následujících let, je stanoven i maximální počet let, po které rezervu můžeme vytvářet.

To je určeno podle odpisových skupin:

  • 2. skupina maximálně 3 zdaňovací období,
  • 3. skupina maximálně 6 období,
  • 4. skupina maximálně 8 období,
  • 5. skupina maximálně 10 období,
  • 6. skupina maximálně 10 období.

Opravu je nutné zahájit nejpozději v roce následujícím po roce, ve kterém byl plánován počátek jejího čerpání.

Ostatní účetní rezervy se tvoří odlišně. Jejich tvorba není uznána jako daňový náklad, je proto nutné zvýšit ve zdaňovacím období výsledek hospodaření o jejich částku kvůli stanovení základu daně. V období, kdy dochází k čerpání ostatních účetních rezerv, je naopak třeba výsledek hospodaření před zdaněním o částku rezerv pro stanovení základu daně snížit.

Jen výjimečně se bude cena opravy opravdu krýt s výší vytvořené zákonné rezervy. Je-li cena opravy nižší, zbytek rezervy je při zvýšení základu daně nutno rozpustit. Bude-li cena naopak vyšší než tvořená rezerva, bude zbytek výdajů daňově uznatelným nákladem.

Trápí vás zpracování daní?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení