Účtování mezd

Od 1.7.2017 se zvýšilo daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě:

Daňové zvýhodnění měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na děti První dítě: 1 117 Kč
Druhé dítě: 1 417 1 617 Kč
Třetí a další děti: 1 717 2 017 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZPT/P První dítě: 2 234 Kč
Druhé dítě: 2 834 3 234 Kč
Třetí a další děti: 3 434 4 034 Kč

Jak na výpočet a zaúčtování čisté mzdy?

Vypočítáme hrubou mzdu zaměstnance, která obsahuje tyto složky:

 • základní mzda
  • úkolová – závisí na splnění úkolů, které jsou zaměstnanci uloženy, např. kolik zaměstnanec vyrobí výrobků
  • časová – závisí na odpracovaném času
  • provizní – např. procento z realizovaných obchodů
 • příplatky – práce přesčas, práce v noci, práci za ztížených pracovních podmínek, apod.
 • osobní ohodnocení
 • odměny
 • náhrada mzdy – např. dovolená
 • naturální mzda

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

K hrubé mzdě připočteme zdravotní a sociální pojištění, které platí za zaměstnance zaměstnavatel. Získáme tak základ pro výpočet daně, tzv. superhrubou mzdu.

 • sociální pojištění 25 %
 • zdravotní pojištění 9 %

Pojištění zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru. Výslednou superhrubou mzdu na stokoruny nahoru.

Ze základu daně vypočítáme zálohu na daň z příjmu, která činí 15 %.

Pokud zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani, má nárok na slevy na dani. Jestliže má zaměstnanec více zaměstnání, podepisuje prohlášení pouze u jednoho zaměstnavatele.
Slevy na dani se vypočítají jako 1/12 roční částky, kterou stanoví Zákon o daních příjmů – např. v roce 2017 činí sleva na poplatníka  2 070 Kč, na vyživované dítě 1 117 Kč  na 2. dítě 1 617,- na 3. a další 2 017,-) , na studenta 335 Kč.  školkovné (do výše 11 000,-/ rok/ dítě). EET (5 000,-)

Sleva na manželku (manžela) se neodečítá od daně v průběhu roku, když zjišťujeme zálohy na daň z příjmu. Tuto slevu uplatňujeme až při ročním zúčtování záloh za zdaňovací období.

Od vypočtené daně odečteme nejdříve slevu na poplatníka (nelze uplatnit daňový bonus, odečítáme nejdále do 0!). Poté odečteme další slevy, na které má zaměstnanec nárok. Pokud ostatní slevy převýší vypočtenou daň, náleží zaměstnanci daňový bonus.

Dále vypočítáme zdravotní a sociální pojištění, které platí zaměstnanec. Činí:

 • 6,5 % u sociálního pojištění
 • 4,5 % u zdravotního pojištění

Opět zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru.

Zaměstnanci mohou být sráženy ze mzdy další částky, které platí různým institucím nebo osobám, např. půjčky, úvěry, alimenty apod.

Jestliže byl zaměstnanec nemocný, dostane za prvních 21 dní náhradu mzdy za pracovní neschopnost od zaměstnavatele (přičemž první tři dny nemoci neplatí zaměstnavatel nic). Zaměstnavatel platí jednu polovinu náhrady, druhou polovinu si může nárokovat u správy sociálního zabezpečení.

Čistá mzda (resp. částka k výplatě) = hrubá mzda
– zdravotní pojištění
– sociální pojištění
– daň po slevách
– ostatní závazky zaměstnance
+ daňový bonus
+ náhrada mzdy za pracovní neschopnost

 

Článek byl původně publikován na www.uctovani.net

Autor: Ing. Marie Bohdalová

Trápí vás zpracování mezd?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení