Plný úvazek vs. dohoda – 2. díl

V prvním díle tohoto seriálu jsme si řekli základní informace o smlouvě na hlavní pracovní poměr. Nyní se podíváme, jak to vypadá, pokud budeme pracovat na DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE:

  • počet hodin, který si může zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele odpracovat je omezený na 300 hodin za 1 kalendářní rok
  • zaměstnanec může uzavřít libovolný počet dohod, avšak prohlášení poplatníka k dani, díky němuž získá slevu na dani, může podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele
  • nemá nárok na dovolenou
  • odvádí daň z příjmů (15 %)
  • při výdělku pod 10 000 Kč včetně se z platu nestrhává zdravotní ani sociální pojištění – v tomto případě si zdravotní pojištění musí zaplatit zaměstnanec sám a nemá nárok na nemocenskou
  • při výdělku nad 10 000 Kč zaměstnanec odvádí zdravotní (4,5 %) a sociální (6,5 %) pojištění ze mzdy, to samé platí i pro zaměstnavatele, který, stejně jako u smlouvy na plný úvazek, odvádí zdravotní (9 %) a sociální (25 %) pojištění

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Příklad č. 1:

Pan XY pracuje na dohodu o provedení práce a podepsal prohlášení poplatníka k dani. Za měsíc leden si vydělal hrubou mzdu 10 000 Kč. Vzhledem k tomu, že částka splňuje zákonem stanovený limit, nestrhává se mu zdravotní ani sociální pojištění. Daň z příjmů by po výpočtu činila 1 500 Kč, avšak pan XY uplatňuje slevu na poplatníka 2 070, která mu celou daň pokryje. Částka k výplatě tedy nebude o nic ponížena, bude mu vyplacena čistá mzda ve výši celého výdělku 10 000 Kč. Zaměstnanec má povinnost si sám uhradit zdravotní pojištění v aktuální výši, kterou udává stát.

Zaměstnavatel zde nezaplatí žádné povinné odvody. Náklady na tohoto zaměstnavatele pro něj tedy činí 10 000 Kč.

Tento způsob pracovního poměru se v tuto chvíli vyplatí oběma stranám.

Příklad č. 2:

Pan XY pracuje na dohodu o provedení práce a NEpodepsal prohlášení poplatníka k dani. Za měsíc leden si vydělal hrubou mzdu 10 000 Kč. Zadání příkladu je stejné jako předešlé, s tím rozdílem, že se zde neuplatňuje sleva na poplatníka. Částka k výplatě bude tedy ponížena o daň z příjmů, která činí 1 500 Kč. Panu XY bude vyplaceno 10 000 – 1 500 = 8 500 Kč.

Zaměstnavatel zde nezaplatí žádné povinné odvody. Náklady na tohoto zaměstnavatele pro něj tedy činí 10 000 Kč.

Pro zaměstnavatele je tento způsob pracovního poměru velmi výhodný. Zaměstnanec sice odvede daň z příjmů, avšak vzhledem k tomu, že nepodepsal prohlášení poplatníka k dani, je zřejmé, že je tato práce jeho druhým výdělkem, tudíž je to výhodné i pro něj.

Příklad č. 3:

Pan XY pracuje na dohodu o provedení práce a podepsal prohlášení poplatníka k dani. Za měsíc leden si vydělal hrubou mzdu 20 000 Kč. Tato částka již nesplňuje zákonem stanovený limit. Zaměstnanci bude z hrubé mzdy strženo zdravotní a sociální pojištění, (4,5 % + 6,5 %) * 20 000 = 2 200 Kč. Daň z příjmů se vypočte jako hrubá mzda + zdravotní a sociální pojištění, které za nás odvádí zaměstnavatel, tedy (20 000 + 6 800) * 15 % = 4 020 Kč – sleva na poplatníka 2 070 = 1 950 Kč daň z příjmů. Čistá mzda, která bude tomuto zaměstnanci vyplacena se následně vypočte jako 20 000 – 2 200 – 1 950 = 15 850

Zaměstnavatel zde zaplatí povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění, a to 9 % + 25 % = 34 % z hrubé mzdy, 20 000 * 34 % = 6 800 Kč. Náklady zaměstnavatele na zaměstnance při pracovní smlouvě dohromady činí 20 000 + 6 800 = 26 800 Kč.

V tomto případě se zaměstnanci již vyplatí uzavřít smlouvu na hlavní pracovní poměr, u které by mu sice byla vyplacena stejná částka, avšak není omezen počtem hodin a může čerpat výhody, které z ní plynou, např. dovolenou. Pro zaměstnavatele je více výhodná dohoda o provedení práce, avšak pouze při výši výdělku do 10 000 včetně.

Příště se podíváme na to, jak funguje DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI.

Chcete mít neustále přehled o novinkách a vylepšeních v systému iÚčto? Neváhejte a sledujte náš BLOG, na kterém vás budeme o všem včas informovat.

Trápí vás zpracování mezd?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení