Vrácení DPH v rámci EU

Někteří z Vás se nás často ptáte, jak to je s vrácením DPH v rámci EU. Podívejte se co je třeba udělat pro Vracení DPH v rámci EU. Jedná se o vrácení daně zaplacené plátcem v jiném členském státě v rámci plnění, která se týkají registrovaných podnikatelských aktivit plátce.

Od 1.1.2010 dle Směrnice Rady 2008/9/ES (§ 82 ZDPH) je v platnosti nový postup pro podávání dotčených žádostí – a to pouze elektronicky prostřednictvím daňové správy státu usazení žadatele.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Žádosti o vrácení daně se řeší přes Aplikaci pro vracení daně z přidané hodnoty (DPH) plátcům v jiných členských státech. Jak si zajistit přístup do aplikace se můžete dočíst na stránkách www.financnisprava.cz/.

Pro přístup do aplikace je nutné vlastnit Kvalifikovaný certifikát s Identifikátorem MPSV (uznávaný elektronický podpis), popř. mít zpřístupněnu Datovou schránku.

Správce daně zřídí přístup do aplikace Vracení DPH v rámci EU na základě:

Žádosti o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty (DPH) plátcům v jiných členských státech EU.

Vrácení DPH v rámci EU

Uvedená žádost je k dispozici v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Formulář je třeba odeslat elektronicky a opatřit uznávaným elektronickým podpisem nebo podepsat pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Příslušný FÚ vyřídí žádost o vstup do aplikace Vracení DPH v rámci EU fyzické osobě, která svým uznávaným elektronickým podpisem nebo ověřenou identitou podatele žádost opatřila, do 15 dnů ode dne odeslání žádosti. Žadatel bude vyrozuměn prostřednictvím SMS zaslané na mobilní telefon (čeští operátoři), který uvede v žádosti, v případě zamítnutí i rozhodnutí správce daně.

Na základě udělení přístupu se pomocí kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV nebo ověřené identity podatele přihlásíte do aplikace. Pro přístup do aplikace Vám tedy nebude příslušným FÚ přidělováno uživatelské jméno ani heslo. K přihlášení do aplikace „Vracení DPH v rámci EU“ je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou „ověřenou identitu podatele“, který byl použit pro podepsání formuláře: „Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech“.

Pokud byla „žádost“ opatřena např. uznávaným elektronickým podpisem, bude uznávaný elektronický podpis sloužit i pro přihlášení do aplikace. V případě odeslání „žádosti“ s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do aplikace sloužit ověřená identita podatele. Do aplikace se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové schránce vystupuje v roli „oprávněná osoba“, „likvidátor“, „opatrovník“ nebo „nucený správce“.

Vstupní stránka aplikace: Vracení DPH v rámci EU 

Rádi bychom vám připomenuli, že naše společnost nabízí pro uživatele online účetnictví iÚčto účetní služby a to včetně zpracování daňových přiznání pro jednotlivé daně. Kompletní ceník námi nabízených služeb naleznete zde.

Trápí vás zpracování DPH?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

 

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení