Identifikovaná osoba – Jak ji účtovat a vyplnit přiznání?

Záhlaví – zatrhnout, že se jedná o IO:

typ_platce

C. oddíl I

– všechny doklady za daný měsíc přepočítat kurzem ČNB na CZK k datu vystavení a z celkové částky vypočítat výši DPH (obvykle sazba 21%)

do-formulare-uvedete

C. oddíl VI

– na řádku 64 uvidíme částku k úhradě (na řádku 65 uvidíme částku k odpočtu)

Na závěrečné stránce vždy doporučuji zadat ještě Protokol chyby, díky kterému zjistíte případné chyby ve vyplněném přiznání. Je také dobré si zde stáhnout vyplněný formulář do počítače. A zároveň tu najdete i pokyny k platbě. Nezapomeňte daň do 25. zaplatit.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

SH – identifikovaná osoba

V případě identifikované osoby ho vyplňujete pouze v případě, pokud jste poskytli službu podnikateli do jiného státu EU. I zde platí termín podání do 25. dne následujícího měsíce.

do-formulare-musite-uvest

POZOR: Celková částka uvedená ve sloupci „Celková hodnota plnění v Kč“ musí být shodná s Přiznáním k DPH na řádku 21!!!

Účetní zápis – jak si zaúčtovat daň

Podnikatel se chová jako neplátce, proto je nutné si proúčtovat DPH interním dokladem.

Příklad:

Nákup služby za 239,20 EUR

Služba 518 239,20 /321 Zaúčtujeme jako FAP

Uskutečněné DPH z nákupu služeb 50,23 EUR

Uděláme tedy interní doklad:

Nenárokované DPH 538 50,23 /343

Úhrada DPH v bance 343 50,23 /221

NUTNO si přepočítat danou částku 50,23 EUR na CZK kurzem k datu dokladu podle ČNB.

Účet 538 je daňově uznatelným nákladem. Z výše uvedeného vyplývá, že IO musí zaplatit daň z nakoupených služeb či zboží ze zahraničí. Nemá prostě nárok na odpočet.

POZNÁMKA: Pokud jsem povinná, podávám přiznání k DPH do 25. dne měsíce po měsíci, kdy mi povinnost vznikla. Když jsem však nakupovala a fakturovala jen v ČR, nepodávám přiznání. Když dodám službu mimo ČR bez nákupu ze zahraničí, vyplním jen souhrnné hlášení a DPH neplatím. Souhrnné hlášení vyplňuji pouze, pokud prodám službu DPH plátci v EU, což ověřím na VIES VAT. Pozor, toto se netýká zboží.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení