DPH na vstupu a na výstupu

Zorientovat se v kompletně celé problematice daně z přidané hodnoty není zcela jednoduchý úkol. Pokud ale chcete začít nebo alespoň porozumět základnímu principu daně (DPH) na vstupu a daně (DPH) na výstupu, pak doufáme, že Vám náš článek bude k pochopení nápomocen.

Účet používaný v účetnictví pro vykázání DPH: 343

Stranu, na kterou bude účtováno, volíme právě podle toho, zda se jedná o DPH na vstupu nebo DPH na výstupu.

O DPH účtují pouze plátci DPH. Jestliže jste neplátci, pak do svojí FAV vůbec DPH nerozepisujete. Při FAP o DPH neúčtujete a částku DPH zahrnete do pořizovací ceny nakoupeného materiálu, zboží nebo majetku. Daňové přiznání k DPH také nepodáváte. Pouze si dávejte pozor, zda nesplňujete podmínky, za kterých se pro finanční úřad stáváte osobou identifikovanou.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

DPH na vstupu a na výstupu

DPH na vstupu

DPH na vstupu – DPH, které zaplatíte spolu s přijatým zbožím, materiálem, službou, dlouhodobým majetkem.

Doklad k DPH na vstupu je nejčastěji faktura přijatá, splátkový kalendář nebo přijaté paragony.

Vůči finančnímu úřadu vykazujete DPH na vstupu jako pohledávku.

Strana k zaúčtování na účet 343: MD

Současně na stranu MD bude účtováno na: 1xx, 5xx, 0xx

Souvztažný zápis na stranu D: 211 (nákup za hotové), 221 (nákup z bankovního účtu), 321(nákup na fakturu).

 

DPH na výstupu

DPH na výstupuDPH, které vyinkasujete od zákazníka za poskytnuté zboží, materiál, službu, atd.

Dokladem k DPH na výstupu je nejčastěji faktura vystavená.

Vůči finančnímu úřadu vykazujete DPH na výstupu jako závazek.

Strana k zaúčtování na účet 343: D

Současně na straně D bude účtováno na: 6xx

Souvztažný zápis na straně MD: 211 (prodej za hotové), 311 (prodej na vystavenou fakturu).

Účtování daně na vstupu u plátce DPH

Popis účetního případu MD D
FAP – cena bez DPH 1xx, 5xx, 0xx
FAP – vyčíslené DPH 343
FAP – cena včetně DPH 321

Účtování daně na výstupu u plátce DPH

Popis účetního případu MD D
FAV – cena bez DPH 6xx
FAV – vyčíslené DPH 343
FAV – cena včetně DPH 311

Pro ukázku si ukážeme i rozdíl při účtování, pokud by se jednalo o neplátce

Účtování FAP u neplátce DPH od plátce DPH

Popis účetního případu MD D
FAP – cena včetně DPH 1xx, 5xx, 0xx 321

Účtování FAV u neplátce DPH

Popis účetního případu MD D
FAV – cena za zboží, službu, atd. DPH nevyčíslujeme 311 6xx

Nyní umíte rozlišit pojem daň na vstupu a na výstupu a tyto případy umíte také  zaúčtovat. Jak ale s účtem 343 naložit dále?  Zásadní informací je, že částky zaúčtované na účet 343 jsou buď závazkem nebo pohledávkou vůči finančnímu úřadu. To, co tedy průběžně účtujete na účet 343musíte pak finančnímu úřadu vykázat formou daňového přiznání čtvrtletně nebo měsíčně.

1)      V případě, že daň na výstupu je vyšší než daň na vstupu, má plátce povinnost uhradit daňový závazek vůči státu (finančnímu úřadu) = DAŇOVÁ POVINNOST

2)      V případě, že je vyšší daň na vstupu než daň na výstupu má plátce nárok na vrácení daně od státu (finančního úřadu) = NADMĚRNÝ ODPOČET

 

Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení

Daňové přiznání nelze podat jen tak v libovolné formě. Aktuální požadavek finanční správy na podání daňového přiznání k DPH je povinnost podávat přiznání k DPH elektronicky ve formátu xml. V návaznosti na přiznání k DPH nezapomeňte také nastudovat formulář Kontrolního hlášení a dodržovat lhůty pro podání. Při případném výsledku závazku vůči finančnímu úřadu, tedy daňové povinnosti, odesíláte výslednou částku na účet, který je finanční správou určen pro příjem finančních prostředků pouze z odvodů DPH. Jestliže už některou daň platíte (např. daň z příjmu), mějte na paměti, že pro každou daň má finanční správa zřízený jiný bankovní účet pro přijímání finančních prostředků. Důsledně si tedy ověřte, zda platíte daně na správná čísla účtů.

Účtování a vykazování DPH obsahuje i mnoho specifických situací, které jsou zaneseny v zákoně. Neustále je potřeba hlídat i četné aktualizace tohoto zákona.

 

Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net

Autor: Ing. Marie Bohdalová

Trápí vás zpracování DPH?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení