Studenti – zdaňování a pojistné odvody z příjmu studentů

Domníváme se, že jednu uživatelskou skupinu aplikace iÚčto tvoří studenti, kteří při škole pracují či podnikají jako OSVČ. Rozhodli jsme se pro článek, který vám bude užitečný i o prázdninách, a to konkrétně se zaměřením na studentské přivýdělky a s nimi související zdanění a odvody sociálního a zdravotního pojištění. Z druhé strany se i majitelé firem, kteří studenty zaměstnávají, mohou dozvědět o možnostech více či méně výhodných pro obě strany, co se týká daňových a zákonných pojistných odvodů.

Hned na začátku zdůrazňujeme  skutečnost, že i když léto a sním spojené brigády skončí, není od věci si do kalendáře poznamenat možnost podání daňového přiznání na březen příštího roku. I daně, které byly státu odvedené, můžete na základě tohoto přiznání získat zpět.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

1) Nejčastěji používaným nástrojem příležitostných příjmů se stala dohoda o provedení práce.

Zcela nejvýhodnější variantou je dohoda o provedení práce do výdělku 10 tis. Kč za měsíc a s podepsaným prohlášením k dani. V takovém případě se Vás nebudou týkat žádné zákonné pojistné odvody a povinnost odvodu daně pokryjí daňové slevy na poplatníka a na studenta. Prohlášení však můžete podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele za měsíc. Jestliže budete mít dva a více zaměstnavatelů v jednom měsíci, můžete na daný měsíc prohlášení podepsat pouze u jednoho a tím u tohoto zaměstnavatele uplatnit slevy. U dalších zaměstnavatelů, kde nebudete mít podepsané prohlášení a budete práci vykonávat na základě dohody o provedení práce do 10 tis., sice budete odvádět daň srážkovou v hodnotě 15% z vydělané částky, ale stále je to výhodné, neboť daň srážíte z právě vydělané částky. Ne ze super hrubé mzdy, jako je to např. u pracovního poměru. Navíc o odvedenou sraženou daň můžete požádat právě ve zmiňovaném daňovém přiznání a za určitých situací (pokud si celkově za rok nevyděláte tak vysokou sumu, kterou by daňové slevy nepokrývaly) Vám budou peníze za odvedenou daň vráceny.

Dohoda o provedení práce může částku 10 tis. Kč za měsíc přesáhnout, v tom případě se ale bude odvádět daň zálohová a to z výpočtu ze super hrubé mzdy (což je vlastně hrubá mzda + pojistné odvody zaměstnavatele za daného zaměstnance).

U dohody nesmíte přesáhnout počet odpracovaných hodin a tím je počet 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Avšak není dán limit na finanční odměnu za hodinu. Tzn. nejvýhodnější výpočet částky na hodinu do pracovní smlouvy je takto:

  • 300/12 = 25 odpracovaných hodin za měsíc
  • 10tis. Kč za měsíc/25 odpracovaných hodin = 400 Kč/hodina

2) Příjem ze závislé činnosti – mzda – odvádí se daň zálohová ze superhrubé mzdy a také pojistné odvody. Jestliže je u zaměstnavatele podepsané prohlášení, pak jsou na daňovém výpočtu uplatňovány slevy na poplatníka a na studenta:

  • 24 840 Kč/ročně, tzn. 2 070 Kč/měsíčně – sleva na poplatníka
  • 4 020 Kč/ročně, tzn. 335 Kč/měsíčně – sleva na studenta

Při podání daňového přiznání jsou automaticky uplatněny plné roční hodnoty slev – nejen za měsíce, které student odpracoval. Tzn. jestliže pracuje např. pouze dva měsíce v roce, ale u více zaměstnavatelů (tedy případ, kdy slevy byly uplatňovány pouze u jednoho zaměstnavatele a u ostatních ne), pak mu pravděpodobně tyto slevy pokryjí celkové daňové odvody od všech zaměstnavatelů za tyto dva měsíce a peníze mu budou dodatečně vráceny finanční správou v dubnu následujícího roku (pokud podá daňové přiznání).

3) Dohoda o pracovní činnosti a zaměstnání malého rozsahu

Dohoda o pracovní činnosti je o něco méně výhodná. Sociální a zdravotní pojištění se neodvádí jen v případě tzv. zaměstnání malého rozsahu s odměnou do 2 500 Kč/měsíc. Z vyššího příjmu se už pojištění hradí. Počet hodin u jednoho zaměstnavatele není omezen.

4) Příjem z příležitostných činností – příjem mimo režim zdanění

Bez zdanění a odvodů jsou příjmy z příležitostných činnosti podle §10 odst. 1) Zákona o daních z příjmu , pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 30 tis. Kč. Nesmí se jednat o příjem ze zaměstnání nebo z podnikání. Jedná se tedy např. o sběr borůvek.

Jestliže jako studenti podnikáte, platí pro Vás některé úlevy ze zákonného pojistného. Na podnikající studenty se nevztahuje minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojistného. Plátcem pojistného je u studentů stát. Pojistné tak student hradí ze skutečně vydělaných příjmů. U sociálního pojistného je student při podnikání považován jako vykonavatel činnosti vedlejší. Sociální pojistné bude hradit až při překročení rozhodné částky stanovené pro daný rok . V roce 2016 má tato rozhodná hranice hodnotu 64 813,- (Tzn. rozdíl mezi příjmy a výdaji). Jestliže rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok je nižší než tato částka, pak odvod na sociálním pojištění bude pro studenta 0 Kč (podnikání vedlejší činnost). V této souvislosti můžeme zmínit i uplatnění výdajů daným procentem pro určitou živnost z hodnoty příjmu.

Na závěr upozornění pro účetní: odvody daní srážkové a zálohové se posílají každá na jiný účet příslušného finančního úřadu. K dani musíte firmu přihlásit – zvlášť k dani zálohové a zvlášť k dani srážkové. Stejně tak po skončení kalendářního roku vyplňujete pro finanční úřad Vyúčtování daně vybírané srážkou a Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

 

Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net

Autor: Ing. Marie Bohdalová

Trápí vás zpracování daně z příjmu?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení