Přehled příjmů fyzických osob dle jednotlivých paragrafů

Předmět daně z příjmů fyzických osob
§6 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky – např.: mzda, plat
§7 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
§8 příjmy z kapitálového majetku – např.: úroky, dividendy
§9 příjmy z pronájmu
§10 ostatní příjmy – např.: příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí a movitých věcí, výhry

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení