Silniční daň

Silniční daň se platí za silniční motorová vozidlajejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jestliže jsou využívána k podnikání, i za vozidla využívaná k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo se používají v souvislosti s podnikáním. Dále silniční daň platí za vozidla, která se používají k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.

Daňové přiznání k silniční dani se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Silniční daň se neplatí za vozidla určená k přepravě osob nebo za vozidla určená pro dopravu nákladů, která mají největší povolenou hmotností menší než 12 tun, vozidla na elektrický pohon, hybridní vozidla, vozidla na paliva LPG, CNG, nebo E85,vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly.
Z předmětu daně jsou vyňata vozidla vyrobená za jiným účelem a ta, která se po pozemních komunikacích pohybují jen výjimečně jako například sanitky, lesnické a zemědělské traktory, pásové automobily a pojízdné pracovní stroje.

Poplatník musí platit na silniční daň zálohy. Zálohy se platí vždy do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Výše zálohy na daň silniční se určí jako 1/12 příslušné roční sazby daně, a to za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

Roční sazba daně silniční ze základu daně, kde základem daně je součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů nebo největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Snížení a zvýšení silniční daně

Daň můžeme snížit například u auta, od jehož první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) ještě neuplynulo devět let. A to následovně:
– 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
– 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
– 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Sazbu musíme zvýšit o 25% u vozidel poprvé registrovaných v České republice nebo zahraničí do 31. 12. 1989.

Nákladní auta
Máme-li v obchodním majetku vozidlo výlučně k přepravě nákladů nad 3,5 tuny, platíme silniční daň bez ohledu na to, zda jsme vozidlo používali. Neplatíme jen za měsíce, ve kterých byly po celý měsíc odevzdány registrační značky do depozita. Daň se určí podle příslušných sazeb dle počtu náprav a váhy automobilu v tunách.

Auto zaměstnance
Vyplácíme-li svému zaměstnanci cestovní náhrady podle zákoníku práce, protože používá vlastní auto, musíme platit silniční daň i za jeho auto. Máme dvě možnosti výpočtu silniční daně. Platíme
za každý měsíc, ve kterém byly pracovní cesty vykonány
nebo 25 Kč za každý den pracovní cesty
Nejprve je dobré si spočítat, která varianta pro nás bude výhodnější. Rozhodujeme se především podle toho, jak často zaměstnanec auto využívá.

Půjčené auto
Pokud své auto někomu půjčíme (ať už za úplatu nebo bezplatně), a ten někdo jej použije pro cesty pro podnikání a uplatňuje na něj daňové výdaje, jsme to my – jako vlastník auta, kdo za auto musí platit silniční daň a podat daňové přiznání.

Základ daně
– osobních automobilů se zdvihovým objemem v ccm (s výjimkou těch na elektrický pohon)
– nákladních automobilů Největší povolená hmotnost na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů
– ostatních vozidel je to největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku