Příběh klienta – HASIČI PRAHA sever

Jsme neziskovou organizací a zabýváme se především činnostmi, které spadají do oblastí požární ochrany, prevence vzniku úrazů, zdravotnických a sociálních služeb a vzdělávání. V současné době provozujeme systém tísňového volání pro seniory, realizujeme preventivní dozory při kulturních a sportovních akcích formou požárních hlídek a zdravotnické služby. Usilovně také pracujeme na spuštění školicího střediska první pomoci pro širokou veřejnost. Naším cílem je být kvalitním a smysluplným partnerem jak pro hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou službu, tak i pro hlavní město Prahu či její městské části.

Já osobně zastávám pozici provozního ředitele, což zní poněkud vznešeně, ale jsem v zásadě zodpovědný za běžný chod organizace, poskytované služby, vývoj a realizaci našich jednotlivých projektů. Ve většině případů také volím i dodavatele služeb a dojednávám partnerství.

Právě bez pomoci partnerů a spolupráce s nimi bychom se samozřejmě neobešli. Od všech očekáváme maximální spolehlivost a profesionalitu v jejich oboru, založenou na zkušenostech a férovém přístupu. Platí to pro všechny oblasti činností, je tedy jedno, zda se jedná o partnera v oblasti zdravotnických služeb vyšších odborností, spolupracující dobrovolné hasičské sbory, dodavatele vybavení a ochranných pomůcek, ale třeba i poskytovatele webhostingových služeb či cloudového účetnictví.

Jiří Čermák o iÚčtu

Splňuje iÚčto Vaše očekávání a nároky, které jste zmínil výše?

Otázku účetnictví jsme řešili pochopitelně hned od počátku vzniku organizace, a jelikož všichni členové statutárního orgánu mají určité dispoziční možnosti s financemi, klasická papírová verze účetnictví či instalace účetního softwaru na nějaký lokální počítač nepřipadala v úvahu. Vyžadujeme tedy možnost, aby do aktuálního účetnictví mělo přístup více osob, ideálně on-line a odkudkoliv. Řešením tedy byl některý z internetových ekonomických systémů. První vybraný systém však nebyl úplně to pravé ořechové, a tak jsme přešli právě na iÚčto. Dostupnost kdykoliv z kteréhokoliv místa s internetem, dobrá komunikace s provozovatelem systému a technickou podporou, průběžné vylepšování systému, to vše jsou nároky, které tato aplikace splňuje.

Jakou funkci iÚčta nejvíce oceňujete?

Vedle klasického zaúčtování pohybů, tedy příjmy a výdaje hotovosti a pohyby na bankovním účtu, patří mezi nejvyužívanější „knihy“ vydaných a došlých faktur. Výhodou je samozřejmě generování dokladů do formátu PDF a možnost odeslání e-mailem. Příjemná je úvodní stránka ve formě dashboardu, zobrazující aktuální stavy v pokladně a na účtu, rychlé přehledy o závazcích a očekávaných platbách. Uvítali bychom snad ještě modul pro evidenci majetku.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Doporučil byste iÚčto?

Rozhodně ano. Pro malé firmy, živnostníky a třeba i organizace našeho typu se jedná o spolehlivou a moderní metodu vedení účetnictví. Na rozdíl od různých jednoúčelových fakturačních systémů, kterých je plný internet, systém iÚčto představuje základní účetní agendu za férovou cenu a obsahující vše, co může podnikatel potřebovat.

 

 

„To, že provozovatel systému iÚčto vyšel naší neziskové organizaci vstříc a poskytuje nám službu bezplatně, je jen příjemný důkaz správné volby účetního programu. iÚčto se tak stalo naším váženým podporujícím partnerem a jsme za tuto pomoc samozřejmě velmi rádi.“

 

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení