Porovnání grafů z různých období

Chcete se co nejrychleji podívat, jak jste si vedli v jiných letech? Použijte k tomu grafy na úvodní stránce. Nemusíte však přejít do jiného účetního období, ale stačí, když si ho zvolíte pouze u daného grafu.

1. Grafy naleznete pod první záložkou Dashboard

1

2. U každého grafu naleznete rok, pomocí šipky pak rozbalte nabídku a vyberte období, které si přejete na grafu zobrazit.

2

Pokud si přejete změnit období celého účetnictví, vyberte si jej v nabídce záhlaví systému.

3