Dashboard váš kompletní přehled o podnikání

Dashboard iÚčta je základní stránkou naší aplikace, a je místem, kde naleznete většinu potřebných informací. Skládá se z jednotlivých panelů (widgetů), které si můžete libovolně přidávat, ubírat a přesouvat tak, aby tato stránka co nejvíce odpovídala vašim potřebám. V přehledech si můžete přepínat mezi jednotlivými účetními obdobími a pokud máte aktivní modul středisek, můžete přepínat i mezi jednotlivými středisky. Dashboard vám dá kompletní přehled o vašem podnikání na jednom místě.

Přizpůsobte si vzhled vašeho Dashboardu vašim potřebám

iÚčto Dashboard

Momentálně jsou k dispozici tyto panely:

 • Náklady, Výnosy – přehled vašich nákladů a výnosů za vybraný rok, po jednotlivých měsících
 • Přehled výnosů podle účtů – struktura vašich výnosů
 • Přehled nákladů podle účtů – struktura vašich nákladů
 • Přehled peněžních prostředků – peněžní prostředky v pokladnách a na bankovních účtech
 • Pohledávky a závazky dle data splatnosti – rozděleno po časových úsecích
 • Doklady k dokončení – odkazy na doklady vyžadující vaši pozornost, doklady k zaúčtování, došlé doklady ke zpracování a nezpracované importované bankovní pohyby
 • Přehled aktivit – kompletní přehled aktivit firmy v aplikaci
 • Platební bilance za účetní období
 • Kurzovní lístek ČNB
 • CashFlow
 • Přehled daně z příjmu (pouze daňová evidence), hlídá váš paušál a daňovou povinnost

Dashboard panely nyní umí celkové součty

Jak zapínat, vypínat a přesouvat widgety se můžete podívat zde

V daňové evidenci je nyní na dashboardu nový panel – Přehled daně z příjmu (pro paušální daň)

Tento panel ukazuje jakou budete platit daň z příjmu, počítá se z plateb:
– pokud je překročen limit pro možnost použití paušálu, je výpočet vypnut
– je možné zadat procento, dále je také možné porovnávat se výnosy se skutečnými výdaji a prověřit tak výhodnost použití daňového paušálu (pokud si je uživatel eviduje)
– ve výpočtu daně je zohledněna ze zákona odečitatelná položka na poplatníka

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.