Dashboard

Dashboard iÚčta je základní stránkou naší aplikace, a je místem, kde naleznete většinu potřebných informací. Skládá se z jednotlivých panelů (widgetů), které si můžete libovolně přidávat, ubírat a přesouvat tak, aby tato stránka co nejvíce odpovídala vašim potřebám. V přehledech si můžete přepínat mezi jednotlivými účetními obdobími a pokud máte aktivní modul středisek, můžete přepínat i mezi jednotlivými středisky. Dashboard vám dá kompletní přehled o vašem podnikání na jednom místě.

iÚčto Dashboard

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Momentálně jsou k dispozici tyto panely, které si můžete na své úvodní stránce upravit podle sebe.

 • Náklady, Výnosy – přehled vašich nákladů a výnosů za vybraný rok, po jednotlivých měsících
 • Přehled výnosů podle účtů – struktura vašich výnosů
 • Přehled nákladů podle účtů – struktura vašich nákladů
 • Přehled peněžních prostředků – peněžní prostředky v pokladnách a na bankovních účtech
 • Přehled o aktuální výši daně z příjmu
 • Aktuální zisk
 • Pohledávky a závazky dle data splatnosti – rozděleno po časových úsecích
 • Doklady k dokončení – odkazy na doklady vyžadující vaši pozornost, doklady k zaúčtování, došlé doklady ke zpracování a nezpracované importované bankovní pohyby
 • Přehled aktivit – kompletní přehled aktivit firmy v aplikaci
 • Platební bilance za účetní období
 • Kurzovní lístek ČNB
 • CashFlow
 • Přehled daně z příjmu daňová evidence, hlídá váš paušál a daňovou povinnost
 • Přehled daně z příjmu účetnictví, hlídá vaši daňovou povinnost
 • Přehled evidence DPH, hlídá kolik budete odvádět na DPH