Když podnikání jako OSVČ nestačí, aneb jak na přechod s OSVČ na s.r.o.

Radek Václavík 1. 2. 2023

Ať už se chcete vyhnout ručení za závazky vlastním majetkem, využívat dotací EU, dát svému podnikání image nebo vám rostoucí počet zakázek nedává jinou možnost než na jinou formu podnikání přejít, s největší tak budete uvažovat o přechodu z administrativně lehčí varianty OSVČ ke Společnosti s ručeným omezením (s.r.o.). Nahlédněte s námi, jaké důvody vás mohou přimět k této změně a co budete potřebovat pro založení či přechod k této formě podnikání.

Než navštívíte notáře…

Je potřeba se zamyslet nad tím, zda je pro vás přechod k s.r.o. správnou volbou. Zaměřte se především na analýzu svého podnikání. V případě, že vnímáte své podnikání jako rizikovější a je ve vašem zájmu chránit váš majetek před případným ztroskotáním, s.r.o. by pro vás mohlo být skvělou volbou.

Vaší analýze situace by mohlo pomoci shrnutí výhod a nevýhod podnikání ve formě společnosti s ručeným omezeným:

– Ručení za závazky do výše majetku firmy nikoliv svým osobním majetkem jako u OSVČ. Společníci v rámci firmy ručí do výše nesplaceného kapitálu nerozdílně a snižují tak riziko podnikání.
– Jako společnost s ručeným omezeným budete moci lépe zabezpečit své projekty skrze výběrová řízení evropské unie a získat tak finanční zdroje a prostředky
– Oproti OSVČ se Vám také změní struktura v rámci jednatelů. V s.r.o. je totiž nutnou existenční podmínkou, abyste k sobě měli minimálně jednoho společníka. Komunikační nedostatky jednoho společníka pak nemusí být navenek ohrožující, kdy jej může zastoupit druhý společník ve funkci jednatele.
– Fakt, že za s.r.o. už nestojí pouze jeden člověk, ale tým společníků, kteří se snaží podnik posouvat dopředu může také minimálně naznačovat větší serióznost. Díky s.r.o. a vlastně i díky změně na libovolné jméno můžete postupně budovat svou image a zvyšovat tak svou důvěru ať už u zákazníků, tak u obchodních partnerů

– Mezi nesporné nevýhody bude primárně patřit administrativně těžší proces při zakládání společnosti s ručeným omezeným oproti OSVČ, kde kromě toho, že podnikání můžete nastartovat nejen levněji, tak zároveň rychleji kde po zaplacení tisícikorunového poplatku a nahlášení činnosti na živnostenském úřadu máte v podstatě hotovo
– Povinností pro s.r.o. na rozdíl od OSVČ, kde je do určité míry dobrovolné, je vedení účetnictví, které je dáno zákonem. Ze zisku upraveného na základ daně budete muset odvádět 19 % na dani z příjmu právnických osob. Zároveň jsou všichni společníci povinni odvádět 15% srážkové daně z vyplacených podílů.
– Osobní úroveň podnikání. Pokud jste se doteď prezentovali svým osobním přístupem k zákazníkovi, je potřeba si uvědomit, že cesta s.r.o. bude pro vaše podnikání náročenější volbou

V případě, že se rozhodnete pro volbu přechodu k s.r.o., můžete tak uskutečnit během celého kalendářního roku. Obecně se ale doporučuje uskutečnit převedení po přelomu kalendářního roku. Je tomu tak kvůli lehčí administraci v rámci vystavení účetní závěrky za předchozí rok a zahájení nového účetního období.

živnostík

Jak na přechod z OSVČ na s.r.o.?

Ačkoliv možností, jak přejít z OSVČ na s.r.o. je hned několik, tou nejpoužívanější v praxi je

A) založení s.r.o. ve stejné chvíli, kdy ještě vedete svůj podnik jako OSVČ

Zde Postupně vyrovnáváte účetní bilanci a obchodní vztahy, mezi čímž aktivitu v OSVČ postupně utlumujete, a naopak rozjíždíte aktivitu v rámci podepisování nových smluv s obchodními partnery atd. v rámci s.r.o. Je to zřejmě nejrychlejší a finančně nejméně náročná varianta, která má však své úskalí a není vhodná pro každého. Hodit se bude především drobným OSVČ, kteří nevlastní velké množství majetku, které by tak bylo poměrně nelehké převádět.
Jako u všeho najdete výhody i nevýhody. Pozitivním aspektem je, že proces je zvládnutelný bez shánění znalce na ocenění majetku, negativním pak nemožnost přechodu závazků podnikání fyzické osoby stejně jako jednorázové převedení majetku.
Jakmile závazky v rámci OSVČ budete mít vyrovnané, jste připravení na ukončení živnosti a začít podnikat jako právnická osoba.

Možností, které se prezentuje především zdlouhavějším, avšak plynulejším procesem je

B) Založení s.r.o. a transformace podnikání fyzické osoby do jejího základního kapitálu

Ačkoliv je tato metoda finančně náročná, mohla by všem zájemcům o převedení jejich podnikání do s.r.o. usnadnit život hlavně ve vztazích k zaměstnancům, dodavatelům či spolupracovníkům, kteří se díky plynulé transformaci nedostanou do bodu zmatení.
V rámci tohoto procesu se převádí veškeré jmění z OSVČ do společnosti. Majetek je předem potřeba smluvně definovat, avšak můžeme jej chápat jako převod veškerého jmění, které bylo majitelem vytvořeno a sloužilo k provozování činnosti. Obsahuje jak aktiva, tak pasiva. Majetek se musí nacenit prostřednictvím znaleckého posudku skrze znalce či experta, což se znovu podepíše do finanční i časové stránky procesu.
Všechna práva a povinnosti, která jste pak měli jako OSVČ se začnou vztahovat na společnost, jakmile dojde k jejímu vzniku.

Poslední známou a poměrně rychlou možností je

C) Prodej podnikání fyzické osoby do s.r.o. po jejím založení

Stejně jako u první možnosti, ani zde není nezbytně nutné nacenění majetku odborným znalcem, čímž se jeví jako finančně přístupnější. Lépe řečeno si cenu nastavujete sami. Důležité při tvorbě ceny ale je vycházet ze stejných či obdobných podmínek, jako by ji sjednávali dvě nezávislé osoby. K tomu, abychom mohli prodej uskutečnit, je potřeba mít zapsané s.r.o. v obchodním rejstříku. Po jejím zapsání je nutné podepsání kupní smlouvy s OSVČ za již zmíněnou, nastavenou cenu.
S.r.o. pak kromě kupní cenu je povinné uhradit taktéž z rozdílu souhrnných aktiv snížených o převáděné závazky daň z příjmu
Kupní cenou to však pro s.r.o. nekončí. Společnosti totiž vzniká povinnost uhrazení daně z příjmu rozdílu všech aktiv snížených o závazky, které se převádí.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Přechod na online účetní program může pro vaši firmu přinést řadu výhod. Nejen, že vám ušetří čas a peníze, ale také vám poskytne rychlejší přístup k účetním údajům a zvýší bezpečnost vašich dat. Navíc online účetnictví poskytuje více možností pro analýzu a reporting. Pokud uvažujete o přechodu na online účetnictví, neváhejte vyzkoušet iÚčto. Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení