EET – elektronická evidence tržeb

iÚčto nabízí jednoduché řešení elektronické evidence tržeb (EET) pro podnikatele i drobné živnostníky. Posílání údajů o tržbách na server Finanční správy je v našem systému rychlé, snadné a nezdrží vás od další práce.

Od 1. 12. 2016 je v platnosti povinnost k EET. Týká se i vašeho podnikání nebo se vás bude týkat v dalších fázích jeho zavedení? Více o fázích zavádění EET najdete v záložce Fáze EET.

Poradíme vám, jak funkci EET nastavit i ve vašem iÚčtu. Podívejte se na následující video s postupem:

Co jsou e-tržby (EET)?

E-tržby (neboli EET) je pojmenování elektronické evidence tržeb. Je to elektronický systém, od něhož si stát slibuje především lepší výběr daní, účinnější finanční správu a co největší omezení šedé ekonomiky.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Koho se e-tržby (EET) týkají?

Po jednáních s Ministerstvem financí se podařilo prosadit namísto plošného fungování postupné zavádění režimu evidence tržeb (EET) pro jednotlivé skupiny podnikatelů, kteří realizují hotovostní prodeje, platby kartou, šeky, směnky nebo obdobnými platidly.

Odkdy e-tržby (EET) fungují?

Schválený zákon o evidenci tržeb počítá s následujícím harmonogramem zavedení:

  • Od 1. prosince 2016 se EET týká segmentu ubytování, stravování a pohostinství.
  • Od 1. března 2017 se připojí segment maloobchody a velkoobchody.
  • Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti  tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou zařazeny do čtvrté fáze.
  • Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Jaký je princip e-tržeb (EET)?

Každá finanční transakce bude prostřednictvím datové zprávy zaslána finanční správě, ta ji během okamžiku potvrdí unikátním číselným kódem, který se pak objeví na účtence zákazníka.