Zálohy na daň z příjmů

Zálohy na daň z příjmů platí poplatník v případě, že jeho poslední známá daňová povinnost překročila 30 000 Kč. To znamená, že pokud je daňová povinnost menší než 30 000 Kč, poplatník žádné zálohy na daň z příjmů neplatí.

Pokud daňová povinnost poplatníka překročila 30 000 Kč, ale je nižší než 150 000 Kč, je poplatník povinen platit zálohy na daň z příjmů. Tyto zálohy se platí 2x ročně a to vždy k 15.6. a 15.12. zdaňovacího období ve výši 40 % z poslední známé daňové povinnosti.

Jestliže daňová povinnost poplatníka překročila 150 000 Kč, musí poplatník platit zálohy na daň z příjmů vždy k 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12. zdaňovacího období ve výši 25 % z poslední známé daňové povinnosti.

Výše a periodicita placení záloh je stejná jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby a výše zálohy se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku