Deník příjmů a výdajů v daňové evidenci

Hlavní součástí daňové evidence jsou údaje o příjmech a výdajích. Evidujeme je v deníku příjmů a výdajů, v tzv. peněžním deníku. Je to nejdůležitější kniha v daňové evidenci. Nezapisujeme do něj žádné hospodářské operace, které mají charakter předpisu plateb jako například faktury, ale údaje zejména na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů.

Průběžné položky v daňové evidenci slouží k převodu peněžních prostředků z pokladny na běžný účet a naopak, stejně jako účet 261 – Peníze na cestě v účetnictví. Průběžné položky musíme používat z důvodu časového nesouladu, který vzniká mezi záznamem o pohybu peněz v hotovosti a pohybu peněz na bankovním účtu, protože tento záznam provedeme až v okamžiku, kdy máme výpis z běžného účtu.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Zákon o dani z příjmů ukládá podnikatelům, kteří vedou daňovou evidenci ještě jednu povinnost, a to zajistit evidenci majetku a závazků. Jde zejména o hmotný majetek, zásoby, pohledávky a závazky. To, jak bude evidence majetku a závazku vypadat, záleží na předmětu činnosti a potřebách firmy.

Kniha pohledávek a závazků slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik mu dluží,  a naopak kolik komu dluží podnikatel. Pohledávky a závazky z běžných dodavatelských a odběratelských vztahů mohou být evidovány v knize přijatých a vydaných faktur, která je základem evidence pohledávek a závazků a může obsahovat:

  • jednotlivé pohledávky a závazky podložené účetními doklady (faktury) podle jednotlivých dlužníků nebo věřitelů
  • označení dokladů (číslo faktury)
  • datum vzniku závazku nebo pohledávky
  • částka
  • datum splatnosti
  • způsob úhrady

Do knihy pohledávek a závazků zapisujeme zejména na základě faktury, výpisu z účtu anebo pokladních dokladů.

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení