Tax Free aneb vrácení DPH

Převážně v hlavní turistické sezóně, která je právě v plném proudu, roste pravděpodobnost, že zákazníci mohou po obchodnících žádat doklad pro uplatnění vrácení DPH. Jedná se o tzv. refundaci, kdy občan ze zemí mimo Evropskou unii chce při odjezdu z České republiky zažádat o vrácení daně z přidané hodnoty na zboží, které u nás zakoupil. Jak při takové žádosti postupovat?

Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží je ukotveno v §84 Zákona o DPH. Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku může uplatnit osoba, která nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika. Zároveň kupující nesmí v Česku uskutečňovat žádnou ekonomickou činnost.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Další podmínkou stanovenou v zákoně je, že zahraniční fyzická osoba může uplatnit nárok na vrácení daně, pokud nakoupené zboží nemá obchodní charakter a nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 2 000 Kč, a toto nakoupené zboží vyveze nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění uvedené na dokladu. Ovšem vyvezení zboží a potvrzení dokladu celním úřadem spočívá již zcela na bedrech nakupujícího, nikoliv obchodníka. Celní úřad je ten, který posuzuje, zda žadatel splnil podmínky pro refundaci či nikoliv.

Pokud si nakupující od prodejce vyžádá vystavit doklad o prodeji zboží, je prodávající povinen tak učinit, a to ve dvou kopiích. Na první je uveden údaj „VAT REFUND“ a na druhé údaj „COPY“. Tento doklad od 1.4.2013 nahrazuje povinnost vyplňovat, předkládat a potvrzovat  standardizovaný tiskopis Ministerstva financí.

Doklad musí obsahovat tyto povinné údaje:

1)      obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění

2)      daňové identifikační číslo plátce

3)      rozsah a předmět zdanitelného plnění

4)      evidenční číslo dokladu

5)      den uskutečnění zdanitelného plnění

6)      sazbu a základ daně

7)      výši daně dle § 37 odst. 1

8)      výši ceny včetně daně celkem

9)      jméno a místo pobytu zahraniční osoby, která toto zboží vyveze

I přesto, že v zákoně není tato podmínka uvedena, je doporučeno, aby doklad byl vystaven ve dvojjazyčné verzi (česko-anglické), čímž se ulehčí administrativě při potvrzování dokladů celními úřady jiného státu. Pokud využíváte iÚčto, můžete fakturu, která bude obsahovat výše uvedené povinné údaje, jednoduše vytisknout jak v češtině, tak i v angličtině.

Vrácení daně se ovšem nevztahuje na všechno zakoupené zboží, vyloučeny jsou uhlovodíková paliva a maziva, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21.

Samozřejmě o vrácení DPH lze požádat i v opačném případě, tedy pokud český občan cestuje do třetích zemí, tedy nečlenských zemí EU. I v tomto případě platí, že je nutné si v obchodě vyžádat stvrzenku a vyplněný daňový formulář „Tax Free“ a ten si nechat při odjezdu ze země na celnici potvrdit. Vyplněný formulář se po návratu do České republiky doručí poštou či osobně na určenou adresu. Minimální daná hodnota nákupu i procentuální výše vracené částky (dle výše DPH) se liší podle konkrétní země, kde byl nákup uskutečněn.

Trápí vás zpracování DPH?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení