Paušální daň jako vhodné řešení daní pro OSVČ?

Petr Kubát 16. 8. 2023

Patříte-li mezi typ podnikatelů, kteří si neradi lámou hlavu s administrativním řízením jejich daňových povinností, pak by právě paušální daň pro vás mohla být řešením. Od roku 2023 taktéž otevírá svá dvířka i pro OSVČ s příjmy do 2 000 000 korun.

Co je to paušální daň

Proč tedy ušetřit administrativu? V čem nám paušální daň pomůže? Výhoda této daně spočívá především je její pravidelnost a stálá částka. Měsíčně totiž budete platit pevnou částku, která pokrývá zálohy na zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu. Není tak nutné se zabývat daňovým přiznáním a vyhnete se tím zdlouhavým kalkulačním procesům či neustálému sledování aktuálních informací k minimalizaci riziku chyb v jeho vyplňování.

business man

Pro koho je paušální daň vhodná?

Forma odvádění daní je zcela dobrovolná a je na každém, jakým způsobem ji provede. Vstup pro odvádění paušální daně však není pro každého. Ze zákona, jak jsme již zmínili, ji totiž mohou odvádět pouze OSVČ s příjmy do 2 000 000. Nejedná se však o jedinou podmínku.

Další náležitosti, které zmiňuje finanční správa jsou:

 • Potřeba být osobou samostatně výdělečně činnou
 • Nejste plátcem DPH a nemáte registrační povinnost k této dani
 • Nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem v komanditní společnosti
 • Nejste dlužníkem vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
 • V předcházejícím zdaňovacím období jste nepřesáhli rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu
 • Nevykonáváte činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti v rámci prvního dne rozhodného zdaňovacího období
 • Podáte správci daně oznámení paušálního režimu, ve kterém si zvoláte pásmo paušálního režimu, a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učiníte oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti

Nevhodnější se paušální daň jeví pro takové živnostníky, které patří mezi podnikatele s 40% paušálními výdaji naopak méně výhodná bude pro ty, kteří uplatňují 80% paušální výdaje OSVČ.

Jak se přihlásit k paušální dani

Pokud splňujete podmínky pro odvádění paušální daně a rozhodnete se pro ni, bude potřeby vyplnit formulář, který slouží jako oznámení o vstupu do paušálního režimu. Ten pak lze odeslat prostřednictvím datové schránky, poštou nebo se můžete přijít přihlásit i osobně na pobočku finančního úřadu. Při přihlašování je nutné uvést očekávané výnosy za celé zdaňovací období a také si vybrat paušální sazbu daně, kterou si stanovíte s ohledem na výši příjmu.

Pásma paušální daně

Tím, že nám rok 2023 změnil hranice pro částku příjmů až do 2 000 000 pro OSVČ, změnilo se nám také pár pravidel ohledně samostatné paušální daně. Mezi ně patří i nově tři pásma paušální daně.

 1. Pásmo – měsíční paušální daň 6208kč
 2. Pásmo – měsíční paušální daň 16 000kč
 3. Pásmo – měsíční paušální daň 26 000kč

To, do jakého pásma poplatníci vstoupí závisí na základě rozhodných příjmů ze samostatné činnosti dosažených za předcházející období. Konkrétní rozpis jednotlivých pásem lze nalézt na stránkách finanční správy.

 

Světlé a tmavé stránky

Paušální daň je daňový systém, kde daňová povinnost vzniká na základě stanoveného paušálního základu, bez ohledu na skutečné příjmy poplatníka. Zde jsou následující výhody a nevýhody týkající se paušální daně v roce 2023:

Výhody paušální daně:

 • Žádné daňové přiznání ani zasílání přehledů na pojišťovny – Paušální daňový systém zjednodušuje procesy pro poplatníka, protože není potřeba podávat daňové přiznání ani zasílat přehledy na pojišťovny. To šetří čas a úsilí, které by jinak bylo potřebné pro zpracování a podání daňového přiznání.
 • Úspora peněz za případné zpracování daňového přiznání – S paušální daní nejsou potřebné služby daňového poradce nebo účetního pro zpracování daňového přiznání, což může ušetřit poplatníkovi peníze.
 • V určitých případech i výrazně nižší odvody státu – V některých případech může být paušální daňový systém pro poplatníka výhodnější než systém daňových slev a úlev. To může být zejména pro poplatníky s nižšími příjmy.

Nevýhody paušální daně:

 • Nemůžete uplatnit daňové slevy a úlevy – Poplatníci pod paušálním daňovým systémem nejsou oprávněni uplatnit daňové slevy a úlevy, které jsou dostupné pro ostatní daňové poplatníky. To může být nevýhodou pro poplatníky s vyššími příjmy nebo s množstvím závazků, kteří by jinak mohli uplatnit tyto výhody.
 • V určitých případech vám bude chybět možnost prokázat své příjmy daňovým přiznáním – Někdy může být pro poplatníky problematické, že nemohou prokázat své příjmy daňovým přiznáním, zejména pokud žádají o hypotéku nebo jiný úvěr. Nicméně, většina bank a finančních institucí dnes umí pracovat s paušální daní, takže by to nemělo být překážkou pro získání potřebného financování

F&Q

Co je paušální daň?

Paušální daň je způsob odvádění daní, kde daňová povinnost vzniká na základě stanoveného paušálního základu, bez ohledu na skutečné příjmy poplatníka. Výhoda této daně spočívá především je její pravidelnost a stálá částka, která pokrývá zálohy na zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu.

Pro koho je paušální daň vhodná?

Paušální daň může odvádět pouze osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) s příjmy do 2 000 000 korun. Další podmínky jsou: nejste plátcem DPH a nemáte registrační povinnost k této dani, nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem v komanditní společnosti, nejste dlužníkem vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení a několik dalších. Podrobnější informace najdete na webu finanční správy.

Jak se přihlásit k paušální dani?

Pokud splňujete podmínky pro odvádění paušální daně a rozhodnete se pro ni, budete muset vyplnit formulář, který slouží jako oznámení o vstupu do paušálního režimu. Formulář pak lze odeslat prostřednictvím datové schránky, poštou nebo se můžete přijít přihlásit i osobně na pobočku finančního úřadu.

Jaká jsou pásma paušální daně?

Existují tři pásma paušální daně: první pásmo s měsíční paušální daní 6208 Kč, druhé pásmo s měsíční paušální daní 16 000 Kč a třetí pásmo s měsíční paušální daní 26 000 Kč. Do kterého pásma poplatníci vstoupí, závisí na základě rozhodných příjmů ze samostatné činnosti dosažených za předcházející období.

Jaké jsou výhody a nevýhody paušální daně?

Paušální daň přináší řadu výhod, jako je zjednodušení procesů pro poplatníka, úspora peněz za případné zpracování daňového přiznání a v některých případech i výrazně nižší odvody státu. Na druhou stranu, poplatníci pod paušálním daňovým systémem nejsou oprávněni uplatnit daňové slevy a úlevy, které jsou dostupné pro ostatní daňové poplatníky. Navíc, v některých případech může být problematické, že nemohou prokázat své příjmy daňovým přiznáním, zejména pokud žádají o hypotéku nebo jiný úvěr.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Závěr

Hlavní výhodou paušální daně je jednoduchost a snadná administrace. Osvobození od složitého účetnictví a mnoha daňových povinností ulehčuje práci OSVČ a umožňuje se soustředit na své podnikání. V případě, že se zaměřit pouze na zlepšení a zjednodušení administrativy vašeho účetnictví, můžeme vám to usnadnit díky naší platformě, která udělá spoustu věcí za vás.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení